Tymczasowa zmiana siedziby

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczynającą się wkrótce przebudową i rozbudową budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym Szkoły Policealnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a tym samym koniecznością opuszczenia dotychczas zajmowanego budynku przy ul. Sandomierskiej 26A informuję, że  od 1.12.2023 r. sekretariat oraz gabinet dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego zostaną przeniesione do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim – ulica Świętokrzyska 11, II piętro. Adres mejlowy
i telefony pozostaną bez zmian. Zajęcia ze słuchaczami będą odbywać się również w tej lokalizacji, a także w budynku Centrum Rozwoju Lokalnego i Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych na ul. Sandomierskiej 26A. Czas pozostawania poza dotychczasową siedzibą określono wstępnie na 12 miesięcy. Od 27.11.2023 r. będziemy się przeprowadzać. Gdyby wystąpiły tymczasowe utrudnienia w kontakcie, bardzo proszę o wyrozumiałość

Z poważaniem

Aneta Pierścińska-Maruszewska

Polecamy również