Teraz czas na odpoczynek

Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w uroczystości związanej z podziękowaniami za kilkanaście lat rzetelnej pracy, dla odchodzącej na emeryturę, Pani Dorocie Wiatr.

Pani Dorota Wiatr przez 16 lat była pracownikiem Agencji Rozwoju Lokalnego, ostatnio zatrudnionym na stanowisku specjalisty ds. organizacyjnych.

Oprócz Prezydenta Miasta i Prezesa ARL w spotkaniu udział wzięli pracownicy spółki, a także pracodawca, który 16 lat temu zatrudniał Panią Dorotę – Pan Marek Nowak – ówczesny Prezes ARL.

W imieniu wszystkich pracowników, podziękowania za pracę oraz życzenia złożyła Agnieszka Rogalińska – Prezes ARL.

Prezydent dołączając się do życzeń podkreślił, że jest to wyjątkowa chwila kiedy może złożyć podziękowania w imieniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

-Każdy z Państwa pracując w spółkach oraz innych instytucjach podległych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, pracujecie na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, stąd moja obecność tutaj, gdyż chcę osobiście w imieniu lokalnej społeczności podziękować za pracę na rzecz Agencji Rozwoju Lokalnego, bez Was ta praca byłaby trudniejsza, słabsza i gorsza – powiedział prezydent Jarosław Górczyński. – Chylę czoła przed Pani zaangażowaniem na rzecz ARL i  na rzecz zadań jakie agencja wykonywała dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pani Dorota dziękując za miłą niespodziankę nie kryła swojego wzruszenia, podziękowała wszystkim pracownikom za dotychczasową współpracę, a szczególnie Panu Prezydentowi za miły gest i pamięć.

Polecamy również