Dodatkowe 100 metrów asfaltu

Remont Ulicy Agrestowej został rozszerzony o dodatkowy 100 metrowy odcinek, na którym została położona nawierzchnia asfaltowa, umożliwiająca mieszkańcom dojazd do ich posesji z możliwością zawracania.

Niedawno wyremontowany został główny odcinek drogi na ul. Agrestowej, jednak na wniosek mieszkańców, którzy osobiście zwrócili się do prezydenta miasta  o rozszerzenie zaplanowanych prac, Prezydent Jarosław Górczyński osobiście zwizytował wyremontowany odcinek drogi i pozytywnie ustosunkował się do próśb mieszkańców. Po wizycie prezydenta prace zostały wznowione i poszerzone o dodatkowe 100 metrów w celu zapewnienia komfortu komunikacyjnego dla pozostałej części mieszkańców tej ulicy.

Obecnie w mieście trwa wiele podobnych remontów, które od wielu lat czekały na realizację. Wpisuje się to w szeroki program odnowy infrastruktury miasta, który docelowo objąć ma jak najwięcej dzielnic i ulic Ostrowca Świętokrzyskiego.

Polecamy również