Nowy prezes KSZO

Maciej Kozicki pełni od dzisiaj funkcję prezesa KSZO 1929 Ostrowiec.

Do Zarządu a także Tomasz Wójcik, Agnieszka Rzęchowska, Jacek Batóg, Marcin Czuba i Piotr Jurek. Komisję Rewizyjną będą tworzyć: Marek Gajda, Piotr Kania i Rafał Lipczyński.
W dniu dzisiejszym odbyła się seria Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków istniejących Stowarzyszeń. Najpierw odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia KSZO 1929 Ostrowiec Św. Podjęto na nim decyzję o postawienie w stan likwidacji Stowarzyszenia, a likwidatorem został Rafał Lasocki. Następnie odbyło się zebranie nowo powstałego Klubu Piłkarskiego KSZO 1929 Ostrowiec Św. Nowy podmiot zgodnie z uchwałą Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej od nowego sezonu zachowa klasy rozgrywkowe Stowarzyszenia KSZO 1929 i MKS „KSZO-Junior”.

Maciej Kozicki jest pracownikiem Agencji Rozwoju Lokalnego. Piastuje także funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Pułanki.

Polecamy również