Są efekty w CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego ma za sobą pracowity rok, a kolejny zapowiada się nie mniej pracowicie i ciekawie.

– Skoncentrowaliśmy się na współpracy z pracodawcami, z uczelniami wyższymi, aby kształcić efektywniej naszych słuchaczy i wspierać ich w rozwoju zawodowym. Powodów do dumy mamy wiele, najświeższy to wspaniała zdawalność egzaminów zawodowych. W piątek odebraliśmy wyniki i okazało się, że wszyscy, którzy do nich przystąpili, zdali. Jesteśmy też zadowoleni z przeprowadzonej rekrutacji na nowe semestry – mówi dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

W nowym roku szkolnym odbędzie się cykl konferencji, szkoleń i spotkań, których celem będzie jeszcze efektywniejsze kształcenie.

– Zawsze można działać jeszcze prężniej i jeszcze skuteczniej, na niektóre efekty trzeba dłużej zaczekać, niektóre działania trzeba jeszcze bardziej usprawnić, po prostu mamy ambicję się doskonalić, dlatego w przyszłym roku szkolnym nastawiamy się na szkolenia, debaty o efektywniejszym kształceniu – komentuje dyrektor CKU.

Nowy rok szkolny w CKU inicjuje konferencja Skuteczne poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacji, nad którą patronat objęli Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Konferencja ma posłużyć jako punkt wyjścia do wypracowania skutecznych rozwiązań i dalszych przedsięwzięć w tym niezwykle istotnym dla edukacji zakresie. Aby właściwie ukierunkować czyjś rozwój zawodowy, trzeba wyjść od diagnozy jego mocnych i słabych stron, predyspozycji, rozwijania zainteresowań, a to powinno odbywać się z udziałem nie tylko wykwalifikowanych doradców, ale wszystkich pedagogów i instytucji zobligowanych do współpracy ze szkołami. Podobnie powinno być z zaangażowaniem w wykształcenie u młodego człowieka umiejętności podejmowania decyzji, panowania nad stresem, wiary we własne możliwości, skutecznej komunikacji. Trzeba jednak zacząć od uświadomienia sobie znaczenia doradztwa i poradnictwa zawodowego, a następnie upowszechniania tej wiedzy. Referenci (naukowcy i praktycy) będą reprezentować uczelnie wyższe, szkoły, urząd pracy. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tą tematyką 2.09. od godz. 10 do sali konferencyjnej CKU – mówi dyrektor Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Poza tym CKU zaplanowało wyjazdy studyjne dla słuchaczy i spotkania z wybitnymi specjalistami w zawodach, w których kształci.

Placówka cieszy się popularnością, tym bardziej, że kształcenie odbywa się całkowicie bezpłatnie, a oferta jest tak bogata i skorelowana z wymogami rynku pracy, że jest w czym wybierać.

Polecamy również