O funduszach unijnych w ARL

Obowiązki realizatorów projektów unijnych w zakresie promocji i oznaczania projektów, wybrane zagadnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wniosek o płatność i obsługa systemu SL2104 – to główne tematy szkolenia „Wybrane zasady realizacji projektów unijnych” zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzącą Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu.
W zorganizowanym 13 września 2016 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej szkoleniu wzięło udział blisko 40 osób: przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i instytucji przygotowujących się do realizacji projektów edukacyjnych oraz z obszaru integracji społecznej. Spotkanie prowadzili pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Sandomierzu – Pani Dorota Sarzyńska i Pan Marek Kowalski. W trakcie spotkania nie zabrakło wymiany doświadczeń, praktycznych porad i burzliwych dyskusji.

Polecamy również