Tabliczka mnożenia na wesoło

30 września to światowy dzień tabliczki mnożenia. Akcja ta jest szkolnym wydarzeniem i ma na celu przypomnienie tabliczki mnożenia.

Poprzedzają ją długie przygotowania młodzieży, zaś jej kulminacyjnym punktem jest ostatni dzień września, kiedy to następuje sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” poprzez egzamin. Może się on odbywać zarówno w szkole jak i w mieście. Dlatego też dziś  młodzi gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum Nr 4 zdawali taki egzamin wspólnie z urzędnikami Urzędu Miasta. Uczestnicy podzieleni na grupy, w skład których wchodziły uczennice gimnazjum i wydelegowani ze wszystkich wydziałów urzędnicy, rozwiązywali zdania matematyczne bez używania urządzeń liczących. Pierwsza część egzaminu polegała na sprawdzeniu wiedzy urzędników poprzez rozwiązanie krótkiego testu z dzielenia i mnożenia. Następnie zebrani podzielili się na grupy i rozwiązywali trudniejsze zadania na dużych liczbach. Całość utrzymana była w formule dobrej zabawy.

Polecamy również