Badanie słuchu i mowy wśród „pierwszaków” w PSP nr 5

badanie sluchu i mowy psp5

Mając na uwadze chęć wspólnego działania na rzecz zdrowia dzieci ze szczególnym naciskiem na profilaktykę badań słuchu i mowy, uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów klas pierwszych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpiła do projektu pt. „ Profilaktyczne badanie słuchu i mowy wśród uczniów klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim”.

Projekt obejmuje:badanie 01 badanie 03

– zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy wśród uczniów z klas 1 SP i ich rodziców,

– przeprowadzenie badań przesiewowych i audiometrycznych słuchu
oraz badania mowy w razie podejrzenia zaburzenia mowy w celu zdiagnozowania wcześniej niewykrytych problemów ze słuchem bądź
z mową,

– edukacja dzieci, ich rodziców oraz osób z ich otoczenia (w szczególności kadrę nauczycielską) z zakresu profilaktyki narządu słuchu i mowy,

– rehabilitację wykrytych nieprawidłowości mowy wśród uczniów poprzez terapię logopedyczną – 12 spotkań terapii logopedycznej – raz w tygodniu 45min.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 takie badanie odbyło się 08.02.2021r. Przeprowadziła je dr n. med. Joanna Kobiorska – Nowak – wieloletni starszy asystent Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kiecach. Skorzystało z niego 61 uczniów klas pierwszych. Projekt ten będzie realizowany również w przyszłym roku szkolnym i obejmie uczniów klas 1, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2021/2022.

Polecamy również