Bezpieczeństwo na piątkę

W Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Stefańskiego w Bodzechowie odbyły się powiatowe eliminacje XIII edycji konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”.

Do zawodów przystąpiła drużyna z PSP nr 1 w składzie: Franciszek Grzesik, Eryk Tadej z klasy 5d oraz Jan Kaleta z klasy 5f. Głównym organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Inicjatywa łączyła w sobie treści edukacyjne, prewencyjne, a także promujące bezpieczny wypoczynek. Konkurs skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych z całego województwa i składał się z testu wiedzy o bezpieczeństwie. Podczas eliminacji został przeprowadzony egzamin praktyczny z udzielania pierwszej pomocy, oceniano także wykonane przez uczestników prace plastyczne propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zespół z PSP1 zaprezentował makietę skrzyżowania oraz postać policjanta. W konkursie uczniowie PSP nr 1 zajęli III miejsce i otrzymali dyplom oraz liczne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Bodzechów, Szkołę Podstawową w Bodzechowie oraz PCK. Opiekunem chłopców była pani Iwona Lesiak.

Tekst i foto PSP nr1

Polecamy również