Podziel się lekiem życia

krew-czolo

16 listopada w godzinach 9-13 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu będzie można oddać bezcenny lek jakim jest krew. Na ostatniej sesji Rady Miasta Ostrowca wiceprzewodnicząca RM Joanna Pikus interpelowała do prezydenta Jarosława Górczyńskiego w sprawie pomocy w organizacji zbiórki krwi na terenie urzędu miasta. Akcję, już po raz drugi organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr Jana Milewskiego oraz Polski Czerwony Krzyż. Podczas poboru krwi w kwietni br. zebrano ponad 13 litrów krwi. Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zawsze wspiera inicjatywy prozdrowotne.

-Krew jest darem życia, którego nie można kupić, można się nim tylko podzielić. Mając to na względzie, jestem dumny, że w Ostrowcu Świętokrzyskim tak prężnie działają ludzie, którzy pomagają realizować ideę bezinteresownej pomocy- podkreśla Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.

-Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu- podkreśla Joanna Pikus, wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Jana Milewskiego.

-Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Naszą misję realizujemy m.in. poprzez promocję honorowego krwiodawstwa. Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi- powiedział Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Stanisław Fiolik.krew-4krew3krew8przelew-zycia

-Krew może oddać każdy, kto jest: w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg i przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL- dodaje Grzegorz Zakrzewski, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Jana Milewskiego.

Foto. Archiwum

Polecamy również