Święto nauczycieli

Z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek posłów Andrzeja Kryja i Kazimierza Kotowskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika, przewodniczącej Rady Miasta Ostrowca Ireny Renduda – Dudek, Sekretarzem Miasta Anną Niedbałą, radnych miejskich i powiatowych oraz nauczycieli ze wszystkich ostrowieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyły się dzisiaj w Hotelu „Accademia” uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzami uroczystości byli prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński oraz pani wiceprezydent Marzena Dębniak. Były odznaczenia, ordery i nagrody nadane przez Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej oraz prezydenta Ostrowca.

Gospodarz spotkania, prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, wręczył w tym roku po raz pierwszy, oprócz tradycyjnych nagród, także specjalne dodatki do wynagrodzenia- tysiąc złotych brutto co miesiąc, przez rok, tym nauczycielom, którzy w ubiegłym roku szkolnym odnosili największe sukcesy ze swoimi wychowankami.
– Dobrze wykształcona i wychowana młodzież to ogromna wartość lokalnej społeczności, ale też nadzieja na lepsze jutro naszego miasta i naszego regionu – mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za miniony rok, który był trudny, ale także udany dla ostrowieckiej oświaty. Reforma oświaty w naszym mieście przyniosła wiele wymiernych korzyści. Wspólne decyzje pozwoliły na osiągnięcie wielu efektów. Zwiększyliśmy stypendia dla najzdolniejszej młodzieży o sto procent. Takich zdolnych uczniów mamy ponad 360. Nasza młodzież może zdawać egzaminy na certyfikaty z języków obcych, za które płaci gmina. Otworzyliśmy szkoły w piątki i soboty. Zwiększona został oferta sportowa dla młodzieży. Do szkół gimnazjalnych wróciła straż miejska dzięki czemu w placówkach jest bezpiecznie. Otworzyliśmy punkty konsultacyjne, w których udzielane są porady dla dzieci i ich rodziców. Inwestujemy w infrastrukturę oświatową. W tym roku to 800 tys. zł, a w przyszłym roku będzie więcej. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i sił do realizacji nowatorskich pomysłów.

Na uroczystość, po raz pierwszy w historii obchodzonego w naszym mieście Dnia Edukacji Narodowej, zaproszenie dostali emerytowani pedagodzy i dyrektorzy ostrowieckich placówek oświatowych. Prezydent wręczył przybyłym na uroczystość gościom bukiety kwiatów oraz upominki dziękując im za wieloletnią pracę na rzecz ostrowieckich dzieci i młodzieży. Zaproszeni nie kryli wzruszenia, serdecznie dziękując włodarzowi miasta za oddany im szacunek i pamięć.

Na zakończenie uroczystości były gratulacje, kwiaty i mnóstwo uśmiechu.

Łącznie przyznano kilkadziesiąt wyróżnień, złote, srebrne i brązowe medale „Za długoletnią służbę”, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Dla nauczycieli wystąpił dziecięcy zespół wokalny „Wiolinki”.
Nagrodzeni i wyróżnieni:
Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczeni zostali:
Grażyna Borkowska – dyrektor Przedszkola Publicznego numer 15, Marzena Czekaj – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Małgorzata Gwóźdź – nauczyciel Przedszkola Publicznego numer 7, Dorota Karwat- nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3, Bożena Nizielska – nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3, Urszula Stefankiewicz- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1, Anna Stojek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej numer 10, Irena Swat- główny księgowy Publicznego Gimnazjum numer 3, Marzena Wójcik – dyrektor Przedszkola Publicznego numer 12.
Srebrne Medale otrzymali: Anna Bochenek – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Katarzyna Bryła- nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Dorota Dobrowolska – wicedyrektor Publicznego Przedszkola numer 16, Anna Dudkiewicz – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 5, Joanna Gilewska – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 3, Mirosława Kordos-Grygiel, Anna Kowalska – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych numer 2, Beata Krauze-Składanowska – nauczyciel Publicznego Przedszkola numer 12, Anna Miszczuk- nauczyciel Publicznego Przedszkola numer 12, Renata Nowacka – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Renata Olszańska – dyrektor Publicznego Gimnazjum numer 1, Grażyna Połetek – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 5, Agnieszka Przytuła – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Małgorzata Ramos – nauczyciel Publicznego Przedszkola numer 16, Wojciech Rynio – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 3, Aneta Stachurska – dyrektor Publicznego Przedszkola numer 19, Mariusz Szczerbiński – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3, Renata Szlezyngier – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 5, Iwona Wszoła – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3, Mirosława Zaremba Zaremba – nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3
.
Brązowe Medale otrzymali: Dorota Barańska – Balin – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Rafał Barański – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 3, Jolanta Kargul – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 3, Katarzyna Langa – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych numer 2, Małgorzata Łojek – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 3, Michał Sadowski – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Edyta Walas – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Renata Baran – nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3, Joanna Bidzińska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3, Wojciech Dzioba – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 3, Grażyna Gaweł – nauczyciel Publicznego Przedszkola numer 12, Bożena Glanda – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3, Teresa Kochańska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3, Barbara Kolasa – nauczyciel Publicznego Przedszkola numer 12, Beata Rzechowicz – nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3, Urszula Sadrak – nauczyciel Publicznego Przedszkola numer 12, Dorota Sitarska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1, Barbara Szymańska – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Katarzyna Zając – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1, Mirosława Kordos – Grygiel – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Dorota Adamska – sekretarz Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1, Marta Bojara – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 3, Andrzej Witek – nauczyciel Publicznego Gimnazjum numer 1, Jolanta Wielgus – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych numer 2.
Swoje nagrody przyznał także Świętokrzyski Kurator Oświaty. Otrzymali je: Anna Lenart, Magdalena Skręt, Bogusława Woźniak, Magdalena Wykrota – Skóra.
Za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej, Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali: Barbara Pronobis, Danuta Kapsa, Aneta Stachurska, Jadwiga Dadia, Katarzyna Goworek, Renata Olszańska, Grażyna Ukleja, Aneta Pierścińska – Maruszewska, Mariola Krawczyk, Małgorzata Iwańska, Anna Sala, Joanna Bojek, Anna Dybul, Justyna Maj, Katarzyna Zięba, Janusz Kozłowski, Marta Maciąg, Anna Antoniak-Lipiec, Edyta Wykrota, Krystyna Dziewięcka, Jadwiga Chamera, Danuta Stępień, Dorota Dziubek, Michał Kępczyński, Ewa Stasiak-Korpak, Barbara Rej, Grażyna Połetek, Jolanta Sucholewska, Milena Gawąd, Anna Kuligowska, Roman Kowalski, Marzena Wójcik, Grażyna Borkowska, Katarzyna Dryjas, Salomea Broda, Mariusz Szczerbiński, Anna Agatowska, Wojciech Serwin, Rozalia Machnicka, Anna Kunat, Anna Stojek.
Za podejmowanie dodatkowych zadań, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań dodatki motywacyjne otrzymali: z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 – Małgorzata Perkowska, Piotr Kurek, z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3 – Dorota Lach, Iwona Wszoła, z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 – Beata Kubasińska, Renata Prucnal, z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 7- Julita Klepacz, Monika Wiączek, z Publicznego Gimnazjum numer 1 – Katarzyna Bryła, Edyta Walas, Dorota Grabowska, z Publicznego Gimnazjum numer 3 – Renata Szmyd, Bożena Mróz, Alina Bek, z Publicznego Gimnazjum numer 5 – Anna Świerczyńska, Renata Szlezyngier, z Zespołu Szkół Publicznych numer 2 – Anna Siporska, Jolanta Klauzińska, Alicja Opałka, Małgorzata Borowiec, z Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3 – Anna Barańska, Justyna Walczak, Mirosława Zaremba, z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Urszula Sitarska.

dsc08660dsc08613dsc08620dsc08656dsc08659dsc08664dsc08639dsc08679dsc08653dsc08672dsc08690dsc08617dsc08618dsc08627dsc08670dsc08632dsc08658dsc08665dsc08625dsc08636dsc08676dsc08699dsc08624dsc08704dsc08696dsc08633dsc08677dsc08635

Polecamy również