Doradzają młodzieży

Rozwija się dobra współpraca Agencji Rozwoju Lokalnego ze szkołami w Ostrowcu Świętokrzyskim. Coraz więcej placówek zgłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie przez specjalistów ARL zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych dla swoich uczniów i uczennic.
Od września 2016 r. w
Publicznym Gimnazjum Nr 1 orazarl111111arl222arl333Niepublicznej Szkole Podstawowej Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywają się warsztaty kompetencji psychospołecznych. Będą one kontynuowane w kolejnych miesiącach 2016 roku. Zajęcia przygotowały i poprowadziły Pani Katarzyna Sobczyk – trener warsztatu kompetencji psychospołecznych, coach, Pani Anna Kwapisz – trener warsztatu kompetencji psychospołecznych, psycholog oraz prawnik Pani Karolina Kargulewicz – Mrozińska. Były to pierwsze z serii zaplanowanych kilku spotkań z młodzieżą, w ramach których uczniowie mogą uzyskać wsparcie z zakresu rozpoznawania swoich kompetencji, przełamywania barier komunikacyjnych, odkrywania własnej osobowości i cech psychospołecznych. Kompetencje społeczne decydują o dojrzałości jednostki do pełnienia różnych ról społecznych – ucznia, studenta, żony, męża, rodzica czy pracownika. Są konieczne do budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz osiągania celów życiowych, edukacyjnych i zawodowych istotnych dla osób i organizacji. Dostępne badania i analizy pokazują, że powodami trudności w firmach, korporacjach i organizacjach są m.in.: deficyty w zakresie kompetencji społecznych pracowników. Deficyty w obszarze kompetencji społecznych są identyfikowane również u osób pozostających bez pracy. Wiedza i doświadczenie zawodowe nie są dzisiaj gwarantem sukcesu ani na rynku pracy ani w życiu. Kompetencje społeczne to umiejętności konieczne do efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych różnego typu. To pewna skuteczność działania w trudnych sytuacjach relacyjnych, zdolność do osiągania celów życiu społecznym. Ujawniają się w relacjach rodzinnych, koleżeńskich, towarzyskich, intymnych i zawodowych. Warto więc je „trenować”, jeśli nagrodą będzie uzyskanie poczucia dobrostanu psychicznego, akceptacji, bycia potrzebnym i atrakcyjnym dla siebie i innych.
W gimnazjach „trenujemy” umiejętności komunikacyjne, asertywność, wyrażanie siebie, w tym swoich emocji, kreatywność, współpracę oraz „oswajamy” stres. Ważnym elementem naszych działań są zajęcia z zakresu autoprezentacji, zarządzania czasem oraz kompetencje obywatelskie, w tym przedsiębiorczość. W szkołach prowadzimy także konsultacje indywidulane z zakresu doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe spełnia rolę profilaktyki bezrobocia. Błędy na etapie wyboru szkoły, w tym studiów, a potem zawodu, to strata czasu, energii i często powód problemów wielu osób. Świat edukacji i pracy zmienia się dynamicznie. Zmiany na rynku pracy, zjawisko bezrobocia, wzrastająca ilość informacji na temat zawodów, dróg kształcenia utrudniają młodzieży samodzielne określenie swoich ścieżek edukacyjno-zawodowych na przyszłość. Wielu młodych odczuwa chaos, myśląc o tym, czym powinni się zająć i co warto robić w życiu. Decyzje o wyborze szkoły często odsuwają w czasie aż do trzeciej klasy gimnazjum. Powoduje to ryzyko, że dokonany wybór będzie pochopny, nieprzemyślany i nie będzie miał nic wspólnego z zainteresowaniami, preferencjami, predyspozycjami i dalszymi planami dziecka. Tymczasem dla młodzieży wybór szkoły ponadgimnazjalnej czy zawodu powinien być jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych w życiu.
– Cieszy fakt, iż w Ostrowcu jesteśmy świadomi, jak ważne dla przyszłości młodych ludzi są te zajęcia – mówi
Katarzyna Sobczyk z ARL. – Dla nas zaś jest to okazja do utwierdzenia się w przekonaniu, jak duży potencjał mają młodzi Ostrowczanie.
Działalność Punktów konsultacyjnych w publicznych gimnazjach ostrowieckich finansowana jest z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r. Działania w Niepublicznej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum St. Konarskiego realizowane są w ramach szkolnego projektu „Akademia sukcesu”.

Polecamy również