Ściany Pamięci na cmentarzu

Dwa nowe kolumbaria o nazwie „Ściany Pamięci” zostały oddane do użytku na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Długiej. W nowych kolumbariach jest 56 miejsc na urny z prochami. Pierwsze kolumbarium w kształcie rotundy na Cmentarzu Komunalnym zostało wybudowane w 2011 roku.

– Już po Dniu Wszystkich Świętych będą możliwe pochówki w nowych kolumbariach – mówi prezes Zakładu Usług Pogrzebowych Stanisław Dudek.- Jest zapotrzebowanie na tego typu pochówki, ponieważ pierwsze kolumbarium, w którym jest 30 miejsc na urny z prochami zostało już dawno zapełnione. Koszt miejsca na jedną urnę w kolumbarium to 2.230 zł. 281020162652

Polecamy również