Podziękowania za krew

pikusssss

Wiceprzewodnicząca rady miasta Joanna Pikus podczas ostatnich obrad serdecznie podziękowała za akcję zbiórki krwi, która odbyła się w urzędzie miasta.

-W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi im Jana Milewskiego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża dziękuję Panu Prezydentowi oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji „Przelewu życia”- mówi radna Joanna Pikus. – Akcja mająca na celu pozyskanie krwi dla osób jej potrzebujących oraz szerzenie idei honorowego krwiodawstwa spotkała się z ogromnym odzewem wśród mieszkańców naszego miasta i powiatu. Pozyskano ponad 15 l krwi, więcej niż podczas kwietniowej akcji. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy dokonali najważniejszego przelewu swojego życia.

Polecamy również