Trudne negocjacje

Rozpoczęły się bardzo trudne rozmowy prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego, jako przewodniczącego rady nadzorczej MEC z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnich dniach spotkał się on z Jackiem Gdańskim, zastępcą zarządu NFOŚiGW i dyrektorami trzech departamentów.
Należy przypomnieć, że w 2000 roku spółka MEC podjęła decyzję o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Ostrowiec Św.” W dniu 11 kwietnia 2001r. została zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Funduszem umowa dotycząca przystąpienia go do MEC, w celu umożliwienia realizacji owej inwestycji. NFOŚiGW objął w Spółce MEC udziały o wartości 20 mln złotych. Umowa również nadała udziałom szczególne uprawnienia. W każdym roku podlegają one waloryzacji o wskaźnik inflacji plus 2%. Bieżąca wartość kapitału Funduszu wynosi ok. 39 mln zł. Zgodnie z umową w okresie od 2015 do 2029 roku Fundusz będzie zmniejszał swój wkład kapitałowy w Spółce o 1,33 mln zł rocznie (w 2029 r. o 1,38 mln zł.), ponadto za odstępowane udziały Fundusz będzie otrzymywał umowne wynagrodzenie. Wysokość rat wykupu udziałów w latach 2015 – 2029 wynosi ok. 48 mln zł. Wartość wykupu udziałów wynosi ok. 240% wniesionego przez Fundusz wkładu pieniężnego. Oprocentowanie rozliczone na 29 lat daje średni koszt ok. 4,8% za rok. Rata przypadająca do spłaty  w tym roku wynosi ok. 2,6 mln zł.
– Szkoda, że główny kontrargument przedstawiony mi podczas rozmów sprowadzał się do tego, że przez ostatnie cztery lata nikt ze strony gminy, czy spółki nie próbował podjąć rozmów z NFOŚiGW- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Usłyszałem bardzo stanowcze stanowisko Funduszu sprowadzające się do tego, że to co zostało pożyczone należy spłacić. Podnoszono także kwestie, że mimo dobrych lat dla spółki nikt nie próbował spłacać należności. Chcemy znaleźć nic porozumienia, ale rozmowy są bardzo trudne.

Polecamy również