Żona radnego już pracuje

Żona radnego powiatowego, członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Huberta Żądło rozpoczęła dzisiaj pracę w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej. DPS przy ulicy Grabowieckiej jest jednostką podległą starostwu powiatowemu.
– Jest to moja autonomiczna decyzja – mówi dyrektor DPS przy ulicy Grabowieckiej Cezary Słowik. – Ta pani ma odpowiednie kompetencje i wykształcenie do zajmowania stanowiska instruktora do spraw kulturalno- oświatowych  na jakie została przyjęta 1 czerwca 2015 roku. Nie była przeprowadzana rekrutacja na to stanowisko, bo jak już mówiłem to była moja decyzja. Nie dawaliśmy ogłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy i nie zamieszczaliśmy ogłoszenia o ofercie pracy na stronie internetowej. Konkurs na to stanowisko nie był wymagany.- dodaje dyrektor Słowik.
Jak się okazuje nie było innych chętnych osób na to stanowisko, ale jak mogli być skoro nie wiedzieli, że takie stanowisko jest wolne i instruktor kulturalno – oświatowy jest poszukiwany.
I tak dziwnym zbiegiem okoliczności brat radnego Huberta Żądło niedawno znalazł pracę w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu czyli jednostce także podległej starostwu. Teraz jego małżonka została zatrudniona jako instruktor do spraw kulturalno – oświatowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej.
W ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej na wójta Bałtowa i do Rady Powiatu Ostrowieckiego Hubert Żądło zapowiadał walkę z rzekomym bezrobociem na terenie gminy Bałtów. Jak widać spełnia obietnice, bo członkowie jego rodziny pracę już mają.

Polecamy również