Przetarg na lokale użytkowe

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Polna 46

70,40

20,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny od 01 sierpnia 2017 r.

2

Chmielna 1A

45,65

3,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

3

Iłżecka 1/5

30,59+ pomieszczenie w piwnicy 25,79 – razem 56,38

2,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

4

Sienkiewicza 65/5A

28,76

4,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

5

Górzysta 3

45,70

4,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

6

Os. Ogrody 12

130,65

5,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

7

Pawilon – kiosk przy ul. Okólnej

300,00 – opłata ryczałtowa

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

8

Słowackiego 13A – garaż w budynku

19,60

60,00 – opłata ryczałtowa

Lokal wolny

Uwaga!

Dotyczy Os. Ogrody 12 – lokal znajduje się na XI piętrze budynku wielomieszkaniowego na Os. Ogrody 12. Złożony jest z kilku pomieszczeń o łącznej pow. 130,65 m2.
W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień zalecane jest zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotowego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, w sali konferencyjnej Nr 15 na zasadach określonych w Uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty i wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł na każdy lokal (w przypadku lokalu użytkowego – garażu  przy ul. Słowackiego 13 A – kwota wadium wynosi 200,00 zł). Wpłaty należy dokonać do dnia 21 czerwca 2017 roku do godziny 14.00, w kasie znajdującej się w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23. Oferty z dopiskiem „Oferta – przetarg na wynajem lokali użytkowych” (jedna oferta w jednej kopercie) prosimy składać w Zakładzie Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7, do dnia 21 czerwca 2017 roku do godziny 14.00.

Zwrot wadium dla osób, które nie wygrają przetargu nastąpi w dniu 22 czerwca 2017 roku
w godzinach od 12.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7 oraz pod numerem telefonu 721 – 548 – 321, (0-41) 265 – 10 – 50 wew. 103, (0-41) 265 – 10 – 51.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości
lub na poszczególne lokale użytkowe (do wycofania z przetargu lokalu – lokali) bez podania przyczyn, a także do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ostrowiec Świętokrzyski 29 maja 2017 r.

Polecamy również