NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO

omega

Coraz częściej spotykamy się z pytaniem „Jak unieważnić ślub kościelny?” lub „Jak uzyskać rozwód kościelny?” Możliwość otrzymania orzeczenia o nieważności małżeństwa kościelnego nie jest uwarunkowane koniecznością przeprowadzenia wcześniej postępowania rozwodowego w sądzie cywilnym. Prawo kanoniczne jest odrębną dziedziną prawną, dlatego też, możemy uzyskać orzeczenie o nieważności małżeństwa kościelnego bez otrzymania rozwodu cywilnego, jak również posiadać orzeczenie o rozwodzie cywilnym bez wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w Kościele katolickim.

Powodów do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego jest bardzo dużo. Poniżej przedstawiamy Państwu kilkanaście najczęściej powtarzających się podstaw prawnych umożliwiających przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Ponieważ zawsze należy rozważać podstawy prawne w kontekście danej sprawy dlatego warto jest skorzystać w tym zakresie z porady doświadczonego adwokata kościelnego.

  1. Przeszkoda wieku – np. kobieta, która ma 13 lat zawiera małżeństwo nieważnie.

  2. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego – np. ślub z osobą adoptowaną jest nieważnie zawierany.

  3. Przeszkoda pokrewieństwa – np. nie można zawrzeć ważnego ślubu z siostrą lub bratem, aż do IV stopnia pokrewieństwa, IV stopień pokrewieństwa to rodzeństwo cioteczne i stryjeczne.

  4. Przeszkoda powinowactwa – np. nie można zawrzeć ważnego ślubu ze szwagierką lub szwagrem.

  5. Przeszkoda różnej religii – np. gdy katolik zawiera ślub z osobą nieochrzczoną. Od tej przeszkody można uzyskać dyspensę pod warunkiem złożenia przez osobę ochrzczoną oświadczenia o gotowości do usunięcia niebezpieczeństwa utraty wiary katolickiej i złożenia przyrzeczenia, że wszystkie dzieci zostaną ochrzczone i po katolicku wychowane.

  6. Przeszkoda niemocy płciowej – np. niezdolność do współżycia małżeńskiego co najmniej jednej ze stron, nie zaś niezdolność do zrodzenia potomstwa.

  7. Przeszkoda święceń – nieważne będzie małżeństwo osoby, która otrzymała święcenia.

  8. Przeszkoda węzła małżeńskiego – od przeszkody węzła małżeńskiego uwalniają: śmierć współmałżonka, dyspensa papieska od małżeństwa niedopełnionego, przywilej pawłowy (gdy w małżeństwie pomiędzy osobami ochrzczoną i nieochrzczoną strona nieochrzczona opuszcza małżonka lub utrudnia wspólne życie), stwierdzenie nieważności małżeństwa.

  9. Przeszkoda ślubu – nieważne będzie małżeństwo osoby, która złożyła wieczyste, publiczne śluby czystości w instytucie zakonnym. Dyspensa jest możliwa.

10. Przeszkoda występku – tzn. małżonkobójstwo.

11. Przeszkoda przyzwoitości publicznej – np. nie można zawrzeć ważnego ślubu z krewnym konkubenta.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Kancelaria Prawna Omega

ul. Traugutta 2, Ostrowiec Świętokrzyski

www.prawnikostrowiec.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Fot, Kancelarie Adwokackie Omega

Polecamy również