„Chreptowicz” bardzo wysoko w rankingu

CHREPTOWICZ” MA SIĘ CZYM CHWALIĆ – RANKING MATURALNY 2017

W ogłoszonym rankingu maturalnym TOP 20 NAJLEPSZYCH LICEÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO bardzo wysoką pozycję zajęło Liceum Ogólnokształcące nr II im Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św. Na liście liceów wyróżniających się najwyższymi wynikami maturalnymi „Chreptowicz” uplasował się na 5.miejscu w województwie ( cztery pierwsze miejsca przypadły kieleckim szkołom). Rangę wysokiej pozycji LO nr II podkreśla jeszcze fakt, że w gronie rankingowych liceów „Chreptowicz” znalazł się jako jedyne liceum z ostrowieckiego powiatu. Zaszczytne 5.miejsce w województwie i 1.miejsce w powiecie jest odzwierciedleniem nie tylko najlepszej zdawalności maturalnych egzaminów, ale i najwyższym poziomem wyników. Warto dodać, że absolwenci LO nr II osiągnęli wyniki wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej nie tylko z wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, ale i z wszystkich dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Wielkie gratulacje!

Polecamy również