Mamy budżet na 2018 rok

19 radnych było za, a czterech radnych wstrzymało się od głosu podczas głosowania nad uchwałą budżetową na rok 2018. Uchwała została przegłosowana dzisiaj podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

O tym jaki był upływający rok, w kontekście szeroko pojętego rozwoju miasta, podczas sesji dyskutowali radni wraz prezydentem. Wniosek, który nasuwa się z tej dyskusji, a zarazem z wyniku głosowania nad budżetem jest jeden – był to bardzo dobry rok. Wiele przykładów podczas swojego wystąpienia przytoczył prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński:

-Nawiązując do dochodów budżetu należy zauważyć, że kolejny rok z rzędu nie podnieśliśmy żadnych podatków i opłat lokalnych, a wręcz w niektórych przypadkach nastąpiło ich obniżenie, co spotkało się z dużym uznaniem mieszkańców i środowisk przedsiębiorców. Wierzę, że prowadzona przez nas polityka w sposób znaczący przyczynia się do rozwoju naszego miasta, zwłaszcza w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Należy w tym miejscu przypomnieć, że w naszej kadencji w mieście powstało wiele firm w tym m.in.: WOST S.A., Motorex Poland Sp. z o.o., Subtille Sp. z o.o., Kostrabau Polska Sp.j., Pemaw Group Edyta Szczekocka, Intravita Sp. z o.o., Verdo Energy Systems, Runarsson Sp. z o.o., Szel-Bud-Pral. Rozbudował się Kram Polska S.A., Climatic Sp. z o.o. Sp. K., Call Center Netia, Doorpol Sp. j. Przyczyniło się to do powstania prawie 900 miejsc pracy w sektorze przemysłowym. W związku z planowanymi inwestycjami zatrudnienie na terenie miasta może zwiększyć się o kolejne 300 etatów. Szacuje się, że na każde stworzone miejsce pracy w produkcji powstają 0,2 miejsca pracy w jej zasięgu. Można więc przewidywać, że w związku z tymi inwestycjami powstaje dodatkowych ok. 177 etatów. Przekłada się to na duży spadek bezrobocia. W ciągu trzech lat liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 2000 osób.

W podobnym tonie wypowiadał się również przewodniczący klubu KWWJG Mariusz Łata:

Analizując projekt budżetu, należy stwierdzić, że jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju Miasta poprzez, między innymi, stymulowanie rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości.

Ważnym i godnym podkreślenia jest fakt, że konsekwentnie kontynuuje się politykę finansową zaproponowaną przez Prezydenta na początku kadencji polegającą na nie zwiększaniu obciążeń dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na uwagę zasługują działania Prezydenta w zakresie tworzenie warunków dla inwestorów poprzez wykup lub konsolidację terenów inwestycyjnych oraz odpowiednie ich przygotowanie dla potencjalnych inwestorów jak również program wsparcia dla przedsiębiorstw działających w sferze produkcji, które zainwestują w naszej gminie oraz zatrudnią odpowiednią ilość pracowników .

Wierzę, że działania te w pozytywny sposób wpłyną na rozwój i promowanie przedsiębiorczości jak i przełożą się na poziom dochodów budżetu Miasta w 2018 r.

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, czterech natomiast wstrzymało się od głosu. Budżet na rok 2018 został w całości przyjęty i w nadchodzącym roku będą realizowane jego założenia wśród, których wiele jest planów i strategii inwestycyjnych, społecznych, kulturalnych i oświatowych.

 

 

DSC04798DSC04795DSC04800DSC04811DSC04812DSC04806DSC04820DSC04797DSC04815DSC04810DSC04801DSC04813DSC04799-Chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2018, a także tym radnym, którzy wstrzymali się od głosu. Wiem, że musieli to zrobić, ale w głębi duszy cieszą się, że Ostrowiec się rozwija – powiedział prezydent Jarosław Górczyński.

Polecamy również