Znamy nowych dyrektorów szkół

SONY DSC SONY DSC

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.

W skład komisji weszli przedstawicieli organu prowadzącego- Starostwa Powiatowego, organu nadzorującego – Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych.

Do procedury konkursowej w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza zgłosił się jeden kandydat – Małgorzata Górecka-Smolińska – pracownik naukowy UJK w Kielcach – wydziału zamiejscowego w Sandomierzu, a do ZS nr 3 dwóch kandydatów, nauczycieli tej szkoły – Dariusz Granat i Tomasz Łodej

Po analizie dokumentacji i wysłuchaniu prezentacji kandydatów komisje zdecydowały wskazać jako kandydatów na Dyrektora p. Małgorzatę Górecką – Smolińską w Liceum Ogólnokształcącego nr II oraz p. Tomasza Łodeja w ZS nr 3.

Polecamy również