Stypendia i ślubowanie w PSP 4

stypendia w psp4

p1 p2 p3 p4W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im Partyzantów Ziemi  Kieleckiej w Ostrowcu odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz wręczone zostały stypendia z wysokie wyniki w nauce i sporcie.s1 s2 s3 s4
Stypendia naukowe i sportowe  w wysokości 200 zł dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie ufundowane przez Prezydenta Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosława Górczyńskiego odebrało 17 uczniów.  Na uroczystość pod hasłem:,,Wiedza jest drugim słońcem” przybyli uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz zaproszeni goście- Radni Miasta: Mariusz Łata oraz Aron Pietruszka. Wraz z panią dyrektor Agnieszką Batóg wręczali  uczniom przyznane im wyróżnienia. Pani dyrektor  pogratulowała stypendystom bardzo dobrych wyników, życząc kolejnych sukcesów, zaś nauczycielom  i rodzicom podziękowała za pomoc w rozwijaniu talentów i  pasji. Uroczystość umiliły występy szkolnego zespołu wokalnego.
Tego samego dnia odbyło się również inne bardzo ważne wydarzenie dla społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej – uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To ważny dzień w życiu każdego pierwszoklasisty. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.  Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie klasy  I a i I b zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie legitymacji szkolnych i indeksów ,,Aktywnego ucznia’’. Pierwszaki zaprezentowały się rodzicom i nauczycielom w programie artystycznym. Dzieci śpiewały, recytowały wiersze i odpowiadały na pytania zadawane im przez starszych kolegów. Starsi uczniowie nie mieli wątpliwości co do tego, że swój pierwszy poważny egzamin pierwszaki zdały celująco. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły  otrzymali zaś zapewnienie, że starsi koledzy zawsze będą służyć im pomocą.

Polecamy również