Asia Pikus- zaangażowana radna

aska pikus

Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego.

Szanowni Państwo!

Mam 37 lat, od urodzenia mieszkam w Ostrowcu. Z wykształcenia jestem mgr położnictwa, posiadam także specjalizacje z Pomocy Społecznej. Zawodowo realizuję się jako położna oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Społecznie udzielam się w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami, Polskim Czerwonym Krzyżu, Klubie Honorowych Dawców Krwi oraz w Radzie Osiedla Ogrody.

Jako Radna Rady Miasta w kadencji 2014-2018 starałam się działać na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jestem pomysłodawcą akcji prozdrowotnych: „Sobota ze Zdrowiem”,
bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom, „NIE nowotworom u dzieci”, czyli badania ultrasonograficzne dla najmłodszych, „Przelew życia”, czyli szerzenie idei honorowego krwiodawstwa, pikniki profilaktyczne. Niezmiernie mi miło, iż program profilaktyki grypy oraz HPV, który przedłożyłam w AOTMiT został pozytywnie oceniony. Aktualnie piszę kolejny program polityki zdrowotnej skierowany do mieszkańców naszego miasta. Dotyczy on rehabilitacji leczniczej. Jestem przekonana, że mając wsparcie Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego uda nam się wdrożyć niejeden program profilaktyczny.

Wśród inwestycji, które udało mi się zrealizować dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mogę wymienić: ciąg pieszo jezdny między garażami na Osiedlu Ogrody,  chodnik od bloku nr 15 na Ogrodach w kierunku bazaru osiedlowego, chodnik prowadzący do szkoły Podstawowej Nr 5, budowa parkingu na bazarku, wymiana oświetlenia na bazarku, remont muru oporowego i schodów na bazarku, wymiana lamp oświetleniowych między PSP Nr 5, a żłobkiem, montaż spowalniaczy ulicznych na terenie osiedla, co zwiększyło bezpieczeństwo najmłodszych, parking w okolicy bloku 15 na Osiedlu Ogrody, niebawem ogłoszony zostanie przetarg na prace związane z budową „Ogrodu na Ogrodach”.

Imprezy i festyny organizowane przeze mnie były wspaniałą okazją do wspólnej integracji.

Wiem, że problemów jest znacznie więcej. Z Państwa poparciem będę realizowała kolejne wnioski i sugestie.

Z poważaniem

Joanna Pikus, kandydat do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Okręg I Pozycja nr 2

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Odpowiedzialność za treść ogłoszeń ponoszą Komitety Wyborcze.

Polecamy również