Społeczna Rada Szpitala po pierwszym posiedzeniu

1W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie  Rady Społecznej Szpitala, które zwołała starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. W posiedzeniu uczestniczył  Dariusz Tumulec, dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Podczas posiedzenia podziękowania za pracę w Radzie odebrali członkowie  ubiegłej kadencji. Z grona powołanych uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego członków Społecznej Rady Szpitala obecnej kadencji,   wybrano wiceprzewodniczącego, którym został Łukasz Witkowski. Obecna Rada w składzie:  przewodnicząca, przedstawiciel starosty – Danuta Barańska, wiceprzewodniczący Łukasz Witkowski,   przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego Krzysztof Huszaluk oraz członkowie:  Agnieszka Batóg, Małgorzata Bień, Józef Grabowski, Marcin Jabłoński, Magdalena Klimas, Małgorzata Krysa – Kowal, Mariusz Łata, Krzysztof Ołownia, Włodzimierz Sajda oraz  Paweł Walesic będzie pracowała przez 4 lata. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie wniosków dotyczących planów finansowych  szpitala. Jak informuje przewodniczą Rady Społecznej Szpitala, Danuta Barańska, kolejne posiedzenie planowane jest za dwa tygodnie, a będzie związane z zakupem nowego sprzętu medycznego.

 

Polecamy również