Spółka MWIK będzie posiadała nowoczesny system zarządzania siecią

W bieżącym roku Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zaimplementuje zaawansowany system zarządzania siecią wodociągową. Dzięki programowi możliwa będzie optymalizacja pracy sieci wodociągowej. Pozwoli to na szybsze reagowanie w przypadku awarii, a co za tym idzie minimalizację wycieków i niedogodności dla mieszkańców.

Ze względu na bezpieczeństwo, ale także szacunek dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego wdrażany jest najnowszy system zarządzania siecią wodociągową. Dzięki niemu, już wkrótce awarie usuwane będą znacznie szybciej. Oprogramowanie pozwoli również na informowanie ostrowczan za pomocą wiadomości SMS o czasie potrzebnym na usunięcie potencjalnej usterki – powiedział Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.

System GIS obejmuje oprogramowanie pozwalające na analizę, symulację, planowanie oraz zarządzanie siecią wodociągową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wraz z jego wdrożeniem pracownicy terenowi oraz technicy uzyskają narzędzie ułatwiające dostęp do danych oraz realizację zadań. Pracownicy będą mieli dostęp do aktualnych danych o układzie uzbrojenia podziemnego.

Spółka w tym roku prowadzić będzie również prace nad hydraulicznym modelem pracy sieci wodociągowej. Wynikiem tego będzie zoptymalizowanie ciśnienia pracującej sieci wodociągowej i ograniczenie potencjalnych wycieków oraz zużycia energii.

Polecamy również