Karol Wójcik w Radzie Gospodarczej UJK

rada2

rada rada1Radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Karol Wójcik został powołany przez prof. dr hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, do nowo tworzonej Rady Gospodarczej uczelni. Będzie miała ona charakter opiniodawczy, konsultacyjny oraz badawczy.

– Powołanie do Rady Gospodarczej to dla mnie duże wyróżnienie, ale i zobowiązanie. W ramach tego gremium będę prowadził działania na terenie powiatu ostrowieckiego. W najbliższym czasie będziemy prowadzić diagnozę potrzeb społeczno-ekonomicznych naszej małej Ojczyzny i zastanowimy się jak można przełamać jej bariery rozwojowe – wyjaśnia radny Wójcik.

Podczas pierwszego spotkania w ramach projektu prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wręczył powołania członkom Rady Gospodarczej, działającej w ramach projektu „Świętokrzyski KOMPAS wiedzy”. Przewodzi jej dr Anna Dybała, a Magdalena Wrońska jest koordynatorem do spraw nauki. W Radzie zasiadają osoby ze wszystkich powiatów naszego województwa

Polecamy również