Sto osób bez pracy

W czwartek w Sądzie Rejonowym Kielcach V Wydziale Gospodarczym sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych zapadła decyzja o upadłości likwidacyjnej Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Ostrowiec”. Do tego dnia firma miała orzeczoną upadłość układową dzięki czemu spłaciła 16 mln. zadłużenia z lat działalności sprzed 2005 roku. Upadłość WKS-u oznacza utratę pracy dla ponad stu osób. W większości mieszkańców Ostrowca.
– Propozycja przedstawiona pracownikom była zdecydowanie bardziej korzystna niż od tej jaką będzie mógł zaoferować syndyk – twierdzi prezes WKS „Ostrowiec” Dariusz Dżegan. – Propozycja ta zawierała między innymi odprawy, odszkodowania i ekwiwalenty za urlop. Niektórzy z pracowników podpisali przedłożone im propozycje.
Tymczasem przewodnicząca składu orzekającego Iwona Rózikiewicz wyznaczyła w czwartek syndyka, który zajmie się wyprzedażą majątku WKS celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli.
Od 1976 roku WKS „Ostrowiec” była producentem konstrukcji stalowych i elementów spawanych z przeznaczeniem dla budownictwa i przemysłu maszynowego. Te konstrukcje stalowe spełniały wymagania norm europejskich. Produktami z WKS „Ostrowiec” przez wiele lat zainteresowani byli kontrahenci polscy i zagraniczni. Port lotniczy „Okęcie”, kopalnia „Bogdanka”, terminal pasażerski w Łodzi konstrukcje ich głównych elementów powstały, na przestrzeni ostatnich lat w WKS Ostrowiec. Obecnie spis wierzytelności na koniec stycznia 2015 roku wyniósł 9, 319 mln. złotych.

Polecamy również

Dodaj komentarz