Oświadczenia dzień po dniu

magda s

Wczoraj dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Salwerowicz wydała oświadczenie, w którym informuje, że stała się obiektem pomówień, kłamstw i że za sprawą tą stoi pan Paweł Walesic. Dzisiaj Paweł Walesic wydał swoje oświadczenie.

Oświadczenie w sprawie pomówień wymierzonych przeciwko Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dwa lata temu stałam się obiektem działań, których celem było zdyskredytowanie mnie jako Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania te polegały na wysyłaniu donosów pełnych kłamstw i pomówień, do różnych instytucji, m.in. Wojewody Świętokrzyskiego, CBA, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pierwsze z pism, zostało podpisane imieniem i nazwiskiem osoby ze Starachowic, jednak jak się okazało, zarówno podana osoba, jak i adres nie istnieją.

Drugie z pism, z lutego 2017 r., już zostało podpisane przez osobę, którą dało się zidentyfikować. Informacje zawarte w donosie były nieprawdziwe, sugerujące łamanie przeze mnie prawa, obrażały mnie, poniżały, zarzucały brak kwalifikacji i kompetencji, poddawały w wątpliwość praworządne działanie instytucji publicznej jaką jest MOPS. Na mój wniosek, w maju 2017 r. Prokuratura wszczęła dochodzenie, które zakończyło się w czerwcu 2018 r., ustaleniem sprawcy czynu pomówienia. Niezwłocznie został przeciwko tej osobie, skierowany przeze mnie akt oskarżenia do sądu. W wyniku postępowania karnego, w okresie ostatnich kilku dni, zostały zebrane kluczowe dowody i informacje, z których jasno wynika, iż za sprawą tą stoi pan Paweł Walesic.

To on dał do podpisania osobie trzeciej donos szkalujący moją osobę, w zamian za załatwienie jej pracy w jednostce, nad działalnością której nadzór sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. Pan Walesic pełni funkcję kierownika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

W związku z taką sytuacją, w zeszłym tygodniu zwróciłam się do pana Walesica o zamieszczenie w mediach przeprosin za inicjowanie działań, których celem było pomówienie mnie jako Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za naruszenie moich dóbr osobistych.

Niestety, do dnia dzisiejszego nie doczekałam się żadnej reakcji z jego strony. Jest to bardzo przykre, tym bardziej, że znamy się z panem Walesicem od lat.

Pan Walesic jest pracownikiem samorządu, jednostki pomocy społecznej, osobą publiczną. Taka forma ataków, wykorzystująca osoby trzecie do swoich prywatnych interesów, nie jest w żadnym razie przejawem obywatelskiej postawy z jego strony. Jest nieetyczna, nieprzyzwoita, niemoralna. Cechująca się brakiem wewnętrznej odwagi i honoru.

Zdaję sobie sprawę, iż nie jestem jedyną osobą, którą dotykają takie działania. Jednak, mimo prób zastraszania mnie, tragicznie niekomfortowej przez ostatnie miesiące sytuacji, która niekorzystnie wpłynęła przede wszystkim na moje zdrowie, mam odwagę o tym mówić, piętnując takie zachowania i bronić mojego imienia.

Ubolewam nad faktem, że tam gdzie powinniśmy kierować się profesjonalizmem, czyli w samorządzie oraz pracą na rzecz innych, szczególnie właśnie w pomocy społecznej, dochodzi do takich działań, jakich dopuścił się pan Walesic.

Pragnę oświadczyć, że bez względu na ilość oszczerstw na mój temat, które zostały wypisane i zapewne jeszcze się ukażą, nie zamierzam brać udziału w tym karnawale zbierania „haków”. Nie dam się wciągnąć w spiralę nienawiści. Jednakże, jeżeli pan Walesic poczuje się pomówiony, jestem gotowa natychmiast spotkać się z nim w sądzie.

Magdalena Salwerowicz -Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Dzisiejsze oświadczenie Pawła Walesica

Drodzy PaństwoDSC03558

Jestem kandydatem na radnego powiatu z Prawa i Sprawiedliwości i jak widać nie podoba się to jednej z opcji politycznej.

Dopuszczono do brutalnego ataku na moją osobę i to na trzy dni przed wyborami samorządowymi. Sądzę, że to włamie z tego powodu, że kandyduję w wyborach.

Drodzy Państwo.

Stanowczo zaprzeczam informacjom zawartym w oświadczeniu Pani Magdy Salwerowicz.

Oświadczam, że żadne działania z jakiejkolwiek strony nie spowodują, że przestaną działać na rzecz ludzi i ich dobra. Zawsze będę reprezentował interesy naszych mieszkańców, bo tak myślę, działam i czuję i nikt mnie nie przestraszy i od tego nie odwiedzie.

Niestety Pani Magda Salwerowicz wbrew swojemu oświadczeniu, w moim odczuciu wciągnęła się już w spirale nienawiści i bierze udział w karnawale zbierania haków, nawet jeżeli tego nie zamierzała robić.

Drodzy Państwo

Na pewno w tej sprawie podejmę odpowiednie kroki prawne.

Podpisano Paweł Walesic

Polecamy również