SPOTKANIE WIGILIJNE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5

spotkanie wigilijne pp5

Magiczny i niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Narodzenia udziela się wszystkim, którzy przekraczają próg Publicznego Przedszkola nr 5 przy ul. Jasnej 4. W salach rozbrzmiewają wesołe dźwięki kolęd i pastorałek w wykonaniu małych przedszkolakówp1 p2 p3 p4 p5 p6 p7p8 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19

Szczególnie podniosła i uroczysta atmosfera panowała podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się w środę 19 grudnia. Dzieci z grup ,,Pszczółek’’ i ,,Krasnali’’ pod kierunkiem pani Anny Skiby, Jolanty Walerowicz i Mileny Makuch, zaprezentowały przedstawienie jasełkowe, które przybliżyło zebranym gościom wydarzenia narodzenia Dzieciątka Jezus sprzed 2000 tysięcy lat. Tradycyjne sceny zostały wzbogacone pięknymi układami choreograficznymi w wykonaniu niebiańskich aniołków. Odbyło się wspólne kolędowanie i dzielenie opłatkiem

Gratulacje pięknego występu małym artystom złożyli zaproszeni goście ; pani Irena Renduda-Dudek- przewodnicząca Rady Miasta, pan Roman Wieczorek – przewodniczący Osiedla ,,Ludwików’’, pani Barbara Pronobis– emerytowana dyrektor przedszkola, pan Mariusz Szczerbiński– dyrektor zaprzyjaźnionej PSP nr 3. Licznie na spotkanie opłatkowe przybyli rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci.

Dyrektor przedszkola –pani Jolanta Jeruzal – podkreśliła, że ,,Boże Narodzenie to szczególny czas, który spędzamy w gronie rodziny, przyjaciół i osób najbliższych, dlatego też doceniamy, że podczas naszej uroczystości były z nami osoby, których dobro placówki jest bliskie im sercu.’’

Tekst i foto PP nr 5

Polecamy również