Danuta Barańska- przewodniczącą nowej Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu

baranska

Danuta Barańska, radna Rady Powiatu Ostrowieckiego, zastępca kierownika pogotowia ratunkowego do spraw Medycznych została dzisiaj wybrana na stanowisko przewodniczącego Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Także dzisiaj radni wybrali skład nowej rady. Jednocześnie radni odwołali poprzednią Radę Społeczną Szpitala, której kadencja kończy się dzisiaj.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Danutę Barańską rekomendował wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński w porozumieniu ze starostą ostrowieckim Marzeną Dębniak.

– Danuta Barańska posiada wysokie kwalifikacje i odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie – mówi wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński. – Od wielu lat jako lekarz medycyny pracuje w pogotowiu ratunkowym, jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, wiceprezesem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach. Jako wieloletnia radna rady powiatu otwarta jest na problemy mieszkańców. Posiada niezaprzeczalne kompetencje do pełnienia tej funkcji.

– Jest to bardzo trudna i odpowiedzialna funkcja, w tym złym dla szpitala okresie – mówi Danuta Barańska. – Mam nadzieję, że wspólnie z kolegami z rady podołamy wyzwaniom jakie nas czekają. Środowisko lekarskie także deklaruje pomoc zdając sobie sprawę z sytuacji w szpitalu. Stopniowo będziemy przedstawiać rożne pomysły na funkcjonowanie tej placówki medycznej w trosce o dobro pacjentów.

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej pomaga między innymi dyrekcji szpitala w podjęciu rożnych, czasem bardzo trudnych decyzji.

Skład nowej Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Danuta Barańska- przewodniczący– przedstawiciel starosty

Członkowie:

– Krzysztof Huszaluk- przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego

Członkowie wybrani przez Radę Powiatu Ostrowieckiego.

– Krzysztof Ołownia

– Mateusz Czeremcha

– Małgorzata Bień

– Małgorzata Krysa- Kowal

– Włodzimierz Sajda

– Mariusz Łata

-Józef Grabowski

– Łukasz Witkowski

– Grzegorz Cędzikowski

– Roman Kowalski

Polecamy również