Remont na Oddziale Neurologii

DSC05523

Od 15 stycznia ograniczona została działalność medyczna Oddziału Neurologii. Wstrzymane zostały wszystkie przyjęcia, a po zakończeniu hospitalizacji ostatnich pacjentów, leczenie na Oddziale Neurologii będzie zawieszone do 25 marca. Jest to spowodowane planowanym remontem w ramach zadania : „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem – dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Przebudowa obejmuje powierzchnię ok. 552 m2. Docelowo przewiduje się uzyskanie i zmianę lokalizacji następujących pomieszczeń:

– gabinet lekarski

– dyżurka pielęgniarek z częścią socjalna

– łazienka personelu

– sala łóżkową 5 – osobową

– łazienka damska i męska

– pomieszczenia WC damskie i męskie

– natryski męskie i damskie

– pomieszczenie porządkowe – brudownik

– gabinet lekarza dyżurnego

– gabinet pielęgniarki oddziałowej,

– gabinet kierownika,

– sekretariat

– pomieszczenie Pro Morte

W ramach prac budowlanych wykonana planowana jest rozbiórka części ścian wewnętrznych, postawienie nowych ścian działowych, wymiana stolarki drzwiowej, w planach jest również wykonanie prac związanych z instalacjami sanitarnymi (wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, gazy med.) i elektrycznymi wg projektów branżowych. Wyremontowane będą pomieszczenia po aptece, które docelowo będą służyły potrzebom Oddziału Neurologii.

Przetarg wygrała firma „Roka” z Kielce, na kwotę: 371 726,45 zł brutto.

Równolegle prowadzone będzie dostosowanie pomieszczeń w piwnicach blok A w celu przeniesienia Centralnej Sterylizatornii. Po wykonaniu niezbędnych prac, zostaną wydzielone między innymi pomieszczenie socjalne, pomieszczenie kierownika sterylizatorni oraz tak zwana część brudna. Przewiduje się utworzenie magazynu materiałów sterylnych, pomieszczenia na mycie i suszenie wózków z wydzieloną częścią na sprężarkę i stacje uzdatniania wody.

Prace wykona firma Hand-Bud Alicja Langa z Ostrowca Św. na kwotę 344 556,57zł brutto.

Łączna wartość robót budowlanych w 2019 roku to 716 283,02zł brutto i zostaną sfinansowane ze środków własnych powiatu ostrowieckiego oraz z dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego.

Polecamy również