Uczeń LO Nr I im. St. Staszica Wiktor Filipowski nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów

sty3

W Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty pani Katarzyna Nowacka uroczyście wręczyła dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wiktor Filipowski otrzymał stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019. Wiktor Filipowski jest uczniem klasy III B o profilu lingwistycznym Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. S. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

sty1 sty2 sty4 sty5 sty6Osiąga wysokie wyniki w nauce. Ma wiele pasji i zainteresowań, co sprawia, że bierze udział w różnego typu przedsięwzięciach, mających zarówno charakter wojewódzki jak i ogólnopolski. W bieżącym roku szkolnym Wiktor reprezentował liceum w licznych konkursach. Do jego największych sukcesów należą: uzyskanie tytułu laureata VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, I miejsce w etapie wojewódzkim i II miejsce w etapie ogólnopolskim konkursu „Nasi sąsiedzi –Żydzi”, III miejsce w V wojewódzkim Prawniczym Konkursie Krasomówczym – Plagiat czy inspiracja? Ochrona własności intelektualnej, I miejsce w konkursie wojewódzkim „ Zapomniane Akcje Armii Krajowej na terenie kielecczyzny”, III miejsce w konkursie wojewódzkim „Polityka i bezpieczeństwo wokół nas”. Uczeń angażuje się w działalność społeczną. Jest posłem do Parlamentu Dzieci i Młodzieży oraz radnym w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w kadencji 2018-2020. Interesuje się również sportem i osiąga w tej dziedzinie sukcesy. Jest kapitanem szkolnej drużyny siatkarskiej, która reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Wiktor aktywnie uczestniczy w życiu liceum; pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, angażuje się również w organizację wielu imprez szkolnych, akademii okolicznościowych, dni otwartych. Jest członkiem Szkolnej Grupy Ratowniczej oraz Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wyróżnia go wysoka kultura osobista. Jest osobą wrażliwą, otwartą na potrzeby innych o czym świadczy zaangażowanie w działalność wolontariatu PCK (opieka nad osobami starszymi). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Polecamy również