Uniwersyteckie lekcje chemii dla „Chreptowicza”

chemioa czolo

ch1ch2Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza jest szkołą partnerską Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lubinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki współpracy szkoły z uczelniami wyższymi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach, które prowadzone są przez kadrę uniwersytecką w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt służący do wykonywania badań i doświadczeń.

ch2ch3ch4ch5ch6ch7W ubiegłym tygodniu młodzież z klas biologiczno-chemicznych (klasy 2e i 3e) wraz z nauczycielkami chemii, Ewą Studzieżbą i Małgorzatą Ordowską , miała przyjemność udziału w uniwersyteckich warsztatach zorganizowanych specjalnie dla ostrowieckiego „Chreptowicza” . W Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej UMCS uczniowie klasy drugiej wykonywali laboratoryjne ćwiczenia z zakresu kinetyki, równowagi chemicznej reakcji oraz reakcji redoks. Pod kierunkiem pracowników naukowych: dr hab. Renaty Łyszczek, dr Agnieszki Ostasz i dr Marioli Iwan, uczniowie świetnie radzili sobie z wykonywaniem ćwiczeń, m.in. reakcji probówkowych, reakcji utleniania i redukcji, badając np.właściwości redukujące witaminy C. Z kolei uczniowie klasy trzeciej w Instytucie Chemii UJK pod czujnym okiem dr Magdaleny Marcinkowskiej i dr Agnieszki Jabłońskiej – Wawrzyckiej przeprowadzali doświadczenia z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej, wykonując reakcje probówkowe czy też badając np. właściwości utleniające i redukujące związków wybranych metali. – Takie formy uczenia się chemii są dla nas bardzo atrakcyjne – mówi uczennica Zuzia Sejdzińska. – Na pewno pozwalają nie tylko utrwalić poznaną w szkole wiedzę, ale też poszerzyć umiejętności związane z wykonywaniem doświadczeń, które w warunkach szkolnych nie zawsze są możliwe do przeprowadzenia. – Ponadto, tego typu zajęcia są szczególnie korzystne przed maturą – dodaje tegoroczna maturzystka Dagmara Utnik – bo nie tylko stanowią powtórkę przed egzaminem, ale uświadamiają nam, że jesteśmy do niego dobrze przygotowani. – A o tym mogliśmy się przekonać, sprawnie wykonując zadania i polecenia pracowników naukowych, którzy na zakończenie ćwiczeń nie szczędzili nam pochwał –uzupełnia Jacek Januszewski, również tegoroczny maturzysta w LO nr II im. Joachima Chreptowicza.

Polecamy również