Miłosz Żak z „Chreptowicza” w finale Olimpiady Literatury i Języka Polskiego szczebla centralnego!

uczen chrptus

Miłosz Żak, uczeń klasy drugiej o profilu matematyczno- fizycznym, zakwalifikował się do zawodów ogólnopolskich (III stopnia) XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, które odbędą się w dniach 3 – 6 kwietnia 2019 roku w Konstancinie i w Warszawie. W ramach zawodów I stopnia olimpiady Miłosz napisał pracę dotyczącą gatunku literackiego w kontekście repertuaru gatunkowego oraz prądów filozoficznych i estetycznych epoki, a egzemplifikacji tego zagadnienia dokonał na podstawie modernistycznego tekstu Fałszerze A. Gide i postmodernistycznego Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa.

Esej, zredagowany przez Miłosza pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Dariusza Synowca, został oceniony przez Komitet Okręgowy zawodów II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego maksymalną ilością 60 punktów. Miłosz równie dobrze zaprezentował się w etapie ustnym okręgowych eliminacji i został rekomendowany do finału ogólnopolskich eliminacji. Godny uwagi jest fakt, że Miłosz jest uczniem klasy drugiej, więc przygotowując się do OLiJP musiał w trybie indywidualnym opanować materiał historycznoliteracki dotyczący epok pozytywizmu, modernizmu, dwudziestolecia międzywojennego i literatury współczesnej.

Uczeń prezentuje postawę badawczą, zdolności analityczne, umiejętność dostrzegania kontekstów interpretacyjnych i inklinacje komparatystyczne, które są niezwykle istotne na tym etapie olimpiady oraz przyszłych studiów humanistycznych – mówi o Miłoszu jego nauczyciel języka polskiego,Dariusz Synowiec.

Polecamy również