Nowy zakład za 15 milionów złotych

inwestor kolejny

Kolejna firma zakupiła działkę na terenach inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na ponad 2 hektarach, firma Izoterm wybuduje nowy zakład za 15 milionów złotych. Znajdzie w nim zatrudnienie około 50 osób, głównie mechaników.

– Ważny dzień i ważna informacja dla naszych mieszkańców. Mamy potencjał i firmy chcą u nas inwestować – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Ta produkcja, o której ciągle mówimy to najważniejsza kwestia dla wielu miast. Za nią automatycznie przychodzą handel i usługi. Od początku staramy się przyciągać inwestorów, bo za nimi przychodzą kolejni. Firmy, które tu inwestują, ściągają pracowników z różnych stron Polski. To nowi mieszkańcy, nowe miejsca w przedszkolach, nowe dzieci w naszych szkołach, a przede wszystkim nowe osoby, które będą współtworzyć życie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Firma Izoterm, działająca w Goździelinie w gminie Bodzechów od 1993 roku, wykupiła za ponad 400 tysięcy złotych działkę na terenie kompleksu inwestycyjnego przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest drugim inwestorem na tym terenie.

Zakład produkcji materiałów termoizolacyjnych, bo w tej branży specjalizuje się Izoterm, ma rozpocząć działalność w drugiej połowie 2020 roku.

– Działamy od 25 lat nie tylko w Polsce, ale i w Europie Zachodniej i Wschodniej – mówi Adam Zajas, dyrektor handlowy firmy Izoterm.- Sprzedajemy maszyny i urządzenia na Słowację, do Czech, Węgier, do Kazachstanu i innych państw. Nasza firma produkuje głównie styropian, ale drugą dziedziną jest budowa nowoczesnych maszyn do tego potrzebnych. W nowym zakładzie chcemy skupić się właśnie na tej działalności. Mamy doświadczenie, swoje rozwiązania i patenty, więc chcemy rozwinąć innowacyjne i nowoczesne linie produkcyjne. Zakładamy zatrudnienie około 50 nowych pracowników – mechaników, inżynierów, projektantów oraz logistyków i na pewno informatyka.

W 2016 roku gmina Ostrowiec nabyła majątek upadłego przedsiębiorstwa. Ponad 20 hektarów przy ulicy Bałtowskiej zostało podzielone na siedem mniejszych działek oraz tereny służące obsłudze komunikacyjnej i technicznej kompleksu. Samorząd miasta dokonał też rozbiórki części poprzemysłowych obiektów oraz wycinki drzew.

W 2018 roku gmina sprzedała tam kilka nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 3 hektarów. Pierwszym inwestorem była firma Elkom Trade, która buduje fabrykę systemów logistycznych i transportowych za około 18 milionów złotych. Przedsięwzięcie ma się zakończyć w grudniu 2019 roku.

Tereny inwestycyjne przy ul. Bałtowskiej

Miasto przygotowuje dla inwestorów profesjonalny kompleks inwestycyjny przy
ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tereny przemysłowe położone są w odległości 5,5 km od centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, w ściśle przemysłowym otoczeniu huty. Kompleks inwestycyjny jest zlokalizowany w odległości około 300 m od drogi wojewódzkiej nr 754 łączącej się z drogą krajową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz drogą krajową nr 79. Droga wojewódzka stanowi najszybsze połączenie komunikacyjne miasta z Lublinem.

W 2016 roku gmina nabyła majątek upadłego przedsiębiorstwa. Ponad 20 ha przy
ul. Bałtowskiej zostało podzielone na mniejsze działki oraz tereny służące obsłudze komunikacyjnej i technicznej kompleksu. Samorząd miasta przystąpił również do rozbiórki części poprzemysłowych obiektów oraz wycinki drzew.

Zalety lokalizacji

Nieograniczony dostęp do zasobów wody. Obok terenów inwestycyjnych przebiega główna magistrala wodociągowa

Nieograniczony dostęp do energii elektrycznej wysokiego napięcia

Dostęp do bocznicy kolejowej

Bezpośrednie sąsiedztwo huty oraz ciepłowni miejskiej

Brak sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej

Lokalizacja w strefie oddziaływania uciążliwości huty

Grunty o wysokiej nośności. Korzystna budowa geologiczna terenu

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dostęp do sieci światłowodowej

Na przełomie 2019 i 2020 roku przy ul. Bałtowskiej powstanie nowa infrastruktura techniczna. Rusza budowa sieci uzbrojenia terenów inwestycyjnych:

  • 1,1 km sieci wodociągowej

  • 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej

  • 1 km sieci gazowej

  • 6,5 km sieci energetycznej średniego napięcia

  • 1 km przebudowanych dróg wewnętrznych

  • 1 km nowej drogi łączącej nowym śladem strefę z ul. Bałtowską

  • 1,5 km kanalizacji deszczowej

  • 1 km kanału technologicznego

Strzał w 10. Nowe otwarcie komunikacyjne terenów inwestycyjnych

Kompleks inwestycyjny w rejonie ul. Bałtowskiej posiada dostęp do ul. Bałtowskiej poprzez drogę łączącą się z drogą wojewódzką nr 754.

Już wkrótce gmina wybuduje nowy odcinek klasy L wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie stanowił łącznik powstającej strefy przemysłowej z DW 754. Planowana inwestycja, idealnie wpisuje się w formułę terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na tzw. zapleczu huty. Dzięki temu ruch pojazdów ciężkich zostanie wyprowadzony poza teren zabudowy mieszkaniowej oraz zapewni bezpieczną i wygodną obsługę komunikacyjną powstających zakładów pracy.

Pierwsi inwestorzy

W 2018 roku Gmina sprzedała w rejonie ul. Bałtowskiej kilka nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2038 ha. Pierwszym inwestorem była firma Elkom Trade S.A., która buduje fabrykę systemów logistycznych i transportowych. Przedsiębiorstwo eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów na świecie. Wartość realizowanej inwestycji wynosi 18 mln zł. Przedsięwzięcie zakończy się w grudniu 2019 r. W zakładzie będzie pracowało 150 osób.

Początek 2019 roku przyniósł nowe otwarcie. W 2019 roku samorząd miasta sprzedał kolejną nieruchomość w powstającym kompleksie przy ul. Bałtowskiej. Działkę o powierzchni 2,1640 ha nabyła firma Izoterm Mariusz Wałek Sp.j., która zainwestuje 15 mln zł i zbuduje fabrykę tworzyw sztucznych. Zatrudnienie w nowym zakładzie pracy znajdzie 50 osób. Według planów przedsiębiorcy fabryka ma powstać do końca drugiego kwartału 2020 roku.

Poza wymienionymi inwestorami w kompleksie inwestycyjnym przy ul. Bałtowskiej działają dwie istniejące firmy. Przedsiębiorstwa zajmują łączną powierzchnię 3,639 ha.

Łącznie w 2018 i 2019 roku miasto sprzedało pod inwestycje grunty o powierzchni 5,36 ha. Do dyspozycji inwestorów pozostają wydzielone działki o łącznej powierzchni 11,17 ha, które mogą być sprzedawane pojedynczo lub w kompleksie tworząc gospodarczą całość.

Kompleks Bałtowska wizytówka gospodarczą miasta

Lokalizacja, nowi inwestorzy, powstająca infrastruktura oraz uregulowany stan prawny to atuty kompleksu inwestycyjnego przy ulicy Bałtowskiej. Duży potencjał inwestycyjny sprawi, ze kompleks już wkrótce stanie się wizytówką gospodarczą Ostrowca Świętokrzyskiego.

Polecamy również