Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców

uzrad-miasta-2-710x434

Przed nami ostatni już nabór na dofinansowanie inwestycji dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Następne konkursy będą ogłoszone dopiero w nowej perspektywie unijnej po 2021 roku.

Podczas bezpłatnego szkolenia dla przedsiębiorców będzie można dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania, terminach, kryteriach, zasadach wnioskowania, regulaminie i innych wytycznych. Przedstawione będą również możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

17 kwietnia (środa) 2019 roku, w godzinach 10.00 – 13.00, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kogo szczególnie może zainteresować szkolenie?

Kogo dotyczy?

Mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP)

Firm prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 28 kwietnia 2018 roku

Firm zamierzających rozwinąć obecnie prowadzony rodzaj działalności, lub rozpocząć nową, polegającą na produkcji lub świadczeniu usług, których nie ma na terenie powiatu ostrowieckiego lub są nie dłużej niż 3 lata

Wysokość dofinansowania

Do 100%, do 200 000 PLN w ramach pomocy de minimis – jako mikro przedsiębiorcą – termin naboru do 29 lipca 2019 roku

Do 80%, do 800 000 PLN w ramach pomocy de minimis – jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca – termin naboru do 1 lipca 2019 roku

Do 55%, do 50 000 000 PLN w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej – jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca – termin naboru do 3 czerwca 2019 roku

Duże projekty inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dotację można przeznaczyć na:

Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa ( na przykład zakup maszyn, budowa/rozbudowa budynku)

Wprowadzenie nowego produktu i/lub usługi (uruchomienie produkcji/usługi czegoś nowego lub ulepszonego)

Wprowadzenie innowacji produktowej, technologicznej i /lub organizacyjnej

Zmianę procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R

Organizatorem spotkania jest Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

Polecamy również