Z powodu upału lekcje krótsze o 10 minut

szkola

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński podjął decyzję o skróceniu godzin lekcyjnych w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych o 10 minut. Decyzja ta spowodowana jest panującymi upałami.

– Długość przerw pomiędzy lekcjami pozostaje bez zmian – informuje naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. Jan Bernard Malinowski. – Skrócenie zajęć lekcyjnych o 10 minut spowoduje, że dzieci i młodzież będą przebywać w szkole średnio o godzinę krócej, co wobec panujących warunków atmosferycznych nie jest bez znaczenia. O skrócenie lekcji prosili rodzice naszych uczniów i Pan Prezydent do tej prośby przychylił się. Decyzja ta obowiązuje od jutra tj. 11 czerwca przynajmniej do końca tygodnia.

Polecamy również