Wdzięczność i szacunek polskim żołnierzom

cud nad wisla rocznica 99

Kolejne uroczystości Święta Wojska Polskiego odbyły się w kolegiacie pod wezwaniem Św Michała, gdzie została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Następnie zgromadzeni przeszli na Cmentarz Parafialny przy ulicy Denkowskiej. Przy pomniku poległych w walce za nasz kraj uczniów gimnazjum im. Joachima Chreptowicza zostały wygłoszone przemówienia oraz zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyły władze miasta i powiatu, parlamentarzyści, radni miejscy i powiatowi, delegacje kombatantów, organizacji społecznych oraz ostrowieckich szkół. Modlitwę odmówił ksiądz proboszcz Jan Sarwa.

-Dzisiejsze Święto Wojska Polskiego, upamiętniające walki w obronie ojczyzny stoczone w 1920 roku, to nie tylko dzień wspomnień, historii i pamięci- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. -To również najlepsza chwila, aby okazać wdzięczność i szacunek polskim żołnierzom. Świętujemy dzisiaj 99. Rocznicę stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej Bitwy Warszawskiej nazywanej również Cudem nad Wisłą. Wspominamy bitwę, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i przekreśliła plany rozprzestrzenienia się bolszewizmu na Europę Zachodnią. To wydarzenie uchroniło naszą Ojczyznę, Europę, a nawet po części świat przed inwazją antychrześcijańskiej ideologii. Było i jest źródłem nieustającego powodu do dumy, a w trudnych czasach wzorem do naśladowania. Możemy oddawać właściwy szacunek i cześć jej strategom oraz poległym bohaterom tej niezwykłej 18. przełomowej bitwy w historii świata. Naszym wspólnym obowiązkiem jest upamiętnienie tamtej walki, odwagi i patriotycznej postawy. Musimy pamiętać o przekazywaniu sposobu rozumienia służby i celowości poświęcenia w celu obrony wspólnej wolności, która nie jest nam dana raz na zawsze. Uczmy się mądrze żyć, pamiętając że najważniejsza jest dbałość o kształtowanie właściwych postaw i wskazywanie, że nie działania wojenne ale pokojowe mają być najważniejszym orężem. Trzeba zwrócić uwagę na udział jaki mamy w kształtowaniu przekazu, jaki pozostawimy kolejnym polskim pokoleniom. Mamy wpływ na kształtowanie patriotycznych postaw młodych Polaków oraz budowanie wizerunku Polski w świecie. Pamiętajmy o tym, jak ważne są pokój, bezpieczeństwo, stabilna gospodarka, silna pozycja Polski w Europie, a także dobre relacje z sąsiadami i nowoczesna armia. Dlatego musimy dbać o młode pokolenie, oświatę i kształcenie w oparciu o naukę przedmiotów ścisłych, logiczne myślenie i kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a docelowo o jak najlepszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Dbajmy o to, co mamy obecnie i nie pozwólmy sobie tego odebrać. Nie możemy zapominać, że przelana krew nie może iść na marne. Szanujmy siebie i naszą Ojczyznę. Życzę, aby dzisiejszym obchodom towarzyszyło rozważanie nad wartościami patriotycznymi. Wsłuchajmy się w głos naszych przodków i pamiętajmy, że pragnienie wolności może łączyć przedstawicieli różnych środowisk i kultur. „Wolność to jest zasada miłości do ludzi.” Dbajmy więc o nią mądrze. Oddajmy hołd bohaterom sierpnia 1920 roku. Cześć ich pamięci!!!

Na temat patriotyzmu i walki minionych pokoleń o niepodległość Polski mówili także senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj. Uroczystość zakończył koncert orkiestry dętej.

DzisiajDSC02656DSC02658DSC02655DSC02654DSC02660DSC02666DSC02665DSC02667DSC02664DSC02669DSC02672DSC02673DSC02676DSC02677DSC02688DSC02689DSC02683DSC02684DSC02691DSC02696DSC02700DSC02693DSC02698DSC02703DSC02699DSC02704DSC02706DSC02710

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda- Dudek, wiceprzewodnicząca Marta Woźnicka- Kuzdak złożyli dzisiaj o godzinie 9. wieniec przed Pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim. Tak rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego organizowane w naszym mieście.

O godzinie 10.30 odprawiona zostanie uDSC02635DSC02636roczysta msza święta w kolegiacie Świętego Michała Archanioła. W południe, po przejściu na cmentarz parafialny przy ulicy Denkowskiej pod obelisk upamiętniający uczniów gimnazjum imienia Joachima Chreptowicza, poległych w wojnie polsko- bolszewickiej 1920 roku, przewidziane są okolicznościowe wystąpienie prezydenta Jarosława Górczyńskiego oraz gości, złożenie kwiatów i wiązanek, a także koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej.

 

 

Polecamy również