Chcemy skutecznie działać – Chreptusy na I Świętokrzyskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich

W środę, 23 października, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza uczestniczyli w pierwszej Świętokrzyskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich, która odbyła się w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Znaleźli się w gronie 120 reprezentantów liceów, techników i szkół zawodowych, by wymienić się doświadczeniami w pracy w samorządzie, zgłaszać własne pomysły i inicjatywy.chrep1 chrep2 chrep3

Przybyłą na konferencję młodzież przywitał przewodniczący Sejmiku Województwa, Andrzej Pruś. Przedstawiciele samorządów uczniowskich oraz ich opiekunowie uczestniczyli w wielu ciekawych warsztatach. Dotyczyły one między innymi radzenia sobie ze spadkiem zaangażowania, konfliktami, pozyskiwania funduszy, współpracy z gronem pedagogicznym, kuźni pomysłów. Bardzo cenne okazały się dyskusje i rozmowy ze specjalistami, trenerami, aktywistami.

Każdy z nas uczestniczył w innym bloku zajęciowym” – mówią reprezentanci Samorządu Uczniowskiego LO nr II – Martyna Hamera, Sebastian Krakowiak i Karolina Skowroń. „Dzięki temu maksymalnie wykorzystaliśmy czas spędzony na konferencji wynosząc z niej jak najwięcej wiedzy. Bardzo ciekawa i przydatna była praca nad projektami, a także informacje dotyczące pozyskiwania środków na działalność samorządów.”

Myślę, że dzięki takim spotkaniom młodzież przekona się, że jej głos się liczy, stanie się jezcze bardziej aktywna i kreatywna w swych działaniach” – uważa opiekun Samorządu Uczniowskiego w LO nr II, pan Michał Sadowski.

Organizatorem konferencji był Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, którego przewodniczącą jest uczennica LO nr II – Julia Pająk.

Polecamy również