OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W CKU

cku kariera

Kariera to według najprostszej definicji „droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu”. Oczywiście ludzie obierają różne cele, stąd rozumienie kariery jest bardzo subiektywne.

Ubiegły tydzień w Polsce, w tym w Ostrowcu Świętokrzyskim poświęcony był działaniom promującym rozwój zawodowy. Centrum Kształcenia Ustawicznego jako jeden z partnerów Powiatowego Urzędu Pracy włączyło się w Tydzień Kariery.

– Każdy może osiągnąć sukces, najważniejsze to mieć cel i konsekwentnie do niego dążyć, wstawać wzmocnionym po porażkach, ufać swojej intuicji i oczywiście bogacić się w wiedzę i umiejętności – mówi dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Placówkę odwiedzali uczniowie, nauczyciele, by poznać specyfikę zawodów, w których można się kształcić. Dodatkowo dyrekcja na zaproszenie PUP propagowała ideę kształcenia przez całe życie i przedstawiła ofertę CKU osobom korzystającym z usług urzędu pracy.

– Tak naprawdę wszystkie nasze działania są nakierowane na rozwój słuchaczy i kadry pracowniczej. Niemniej chcieliśmy zaakcentować to również, włączając się w Ogólnopolski Tydzień Kariery. Kontynuacją będą kolejne spotkania z ludźmi, którzy spełniają się w życiu zawodowym i stanowią dobry przykład dla naszych słuchaczy – kontynuuje dyrektor A. Pierścińska-Maruszewska.

Polecamy również