SzachMaks Uczennicy LO Nr II w konkursie internetowym

W Internetowym Konkursie Szachowym SzachMaks uczennica klasy 2e LO Nr II im. J. Chreptowicza Zuzanna Rokoszna została laureatką I miejsca w województwie świętokrzyskim i uzyskała wyróżnienie na szczeblu krajowym w kategorii LO2 (klasa II liceum). Ten konkurs to nie jest turniej szachowy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. W SzachMaksie trzeba wykazać się: wiedzą szachową, spostrzegawczością, umiejętnością logicznego myślenia oraz być gotowym na niestandardowe zadania.s2 s3 s4 Zuzanna gra w szachy nie tylko w Internecie, ale również na tradycyjnej szachownicy.

Polecamy również