LEU BLANC ROUGE 2019 i krajowe podium dla ostrowieckiej „Piątki”

W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 po raz pierwszy wzięła udział w V Ogólnopolskim Fankofońskim Konkursie Fotograficznym Bleu Blanc Rouge organizowanym pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce.

Do konkursu przystąpili uczniowie, którzy w tym roku zaczęli uczyć się języka francuskiego jako drugiego języka obcego i wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Język francuski został wprowadzony w PSP 5 w tym roku jako drugi, obok języka niemieckiego, język do wyboru w klasie VII.

W tegorocznej edycji konkursu zdjęcie Kamili Rycombel, uczennicy klasy VIIa, zatytułowane Allez les Bleus”, zdobyło tytuł drugiego laureata w kategorii Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII. Warunkiem przyjęcia zdjęcia do konkursu było przedstawienie trzech charakterystycznych dla Francji kolorów niebieskiego, białego, czerwonego oraz braterstwa ujętego w temacie.

Spośród prac nadesłanych przez 119 uczniów z całej Polski, na pokonkursową wystawę Jury zakwalifikowało 39 zdjęć, z czego 9 uczniów zostało laureatami.

Temat tegorocznego konkursu, jedno z trzech haseł dewizy Rewolucji Francuskiej,  brzmiał: „fraternité”. Czym jest braterstwo we współczesnym świecie? Jaką definicję braterstwa mają młodzi ludzie uczący się francuskiego? Mała litera w tegorocznym haśle nie była napisana przypadkowo, gdyż chodziło o zobrazowanie braterstwa codziennego.

 

Polecamy również