Pracownicze Plany Kapitałowe. Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

W dniu 11 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która oznacza nowe obowiązki dla pracodawcy. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób będzie musiała zaoferować im Pracowniczy Plan Kapitałowy. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. taki obowiązek będą musiały zapewnić firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Z kolei od 1 lipca 2020 r. przepisy będę musiały wdrożyć firmy zatrudniające co najmniej 20 osób. Od 1 stycznia 2021 r. taki obowiązek zostanie rozszerzony na pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

23 września w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze szkolenie z tematyki wdrożenia PPK w firmie. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, stąd decyzja o kolejnej edycji szkolenia, które odbędzie się w najbliższą środę w Ostrowieckim Browarze Kultury

Podczas bezpłatnego szkolenia dla przedsiębiorców będzie można zdobyć kompleksową wiedzę na temat obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie.

Adresatami szkolenia są kierownicy, specjaliści i pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Szkolenie poprowadzą eksperci z Polskiego Funduszu Rozwoju pełniącego istotną rolę we wdrażaniu PPK.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

11 grudnia (środa) 2019 roku, w godzinach 11.00 – 14.00, w sali kominkowej Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Polecamy również