Pracują nad parkiem kulturowym

W muzeum na Krzemionkach odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli samorządów, instytucji i specjalistów z zakresu archeologii i geologii w temacie utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną. Jego utworzenie jest niezbędne, aby chronić obszar pradziejowego górnictwa, który jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Społeczność powiatową reprezentował Wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Wpis Krzemionkowskiego Pradziejowego Regionu Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Listę UNESCO niesie za sobą wielki prestiż, ale również zobowiązanie. Musimy przekonać samorządy, na terenie których znajdują się te zabytki, aby podjęły niezbędne kroki w celu ich ochronywyjaśniła Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak

Obszar, o którym mowa obejmuje kilka gmin: Bodzechów, Ćmielów, Ożarów, Wojciechowice i Bałtów. To właśnie te samorządy muszą podjęć kroki legislacyjne, aby móc w pełni chronić pradziejowe zabytki. Niezbędne jest przygotowanie specjalnych uchwał oraz Planu Ochrony i Planu Zarządzania dla postulowanego parku kulturowego.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne, aby przyspieszyć prace zobowiązało się pomóc samorządom w przygotowaniu stosownych dokumentów. W związku z tym, że większość przyszłego parku znajduje się na terenie gminy Bodzechów to właśnie ten samorząd prawdopodobnie będzie pełnił funkcję lidera projektu utworzenia parku. Ponadto zaproponowano, aby koordynatorem całego przedsięwzięcia został doświadczony planista z zakresu zagospodarowania przestrzennego Janusz Korzeń z Fundacji Karkonoskiej. Członkiem zespołu odpowiedzialnym za część merytoryczną ma być kustosz muzeum Artur Jedynak, jeden z autorów wniosku aplikacyjnego do UNESCO. Ponadto w zespole mają się znaleźć także przedstawiciele zainteresowanych samorządów.

Światowy Komitet ds. UNESCO nałożył na nas obowiązek ochrony całego terenu objętego wpisem. Dlatego wspólnie z samorządami i specjalistami prowadzimy niezbędne prace zbliżające nas do utworzenia parku kulturowego. Rozmawiamy z samorządowcami i specjalistami, aby wypracować optymalne rozwiązaniewyjaśnił Wicestarosta Andrzej Jabłoński

Polecamy również