Szwajcaria Bałtowska ponownie gościła zawodników Olimpiad Specjalnych

baltow narty

W dniu 30 stycznia 2020 roku w Szwajcarii Bałtowskiej odbył się I Świętokrzyski Makroregionalny Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych zorganizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie.

Po organizacji w Bałtowie dwóch mityngów o randze regionalnej, czyli tylko dla zawob1 b2 b3 b4dników z województwa świętokrzyskiego przyszedł czas na zawody o wyższej randze. Do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego przyjechali zawodnicy z Oddziałów Kujawsko-Pomorskie, Śląskie Wielkopolskie-Konin.

Cel takiej imprezy to przede wszystkim popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech osobowości zawodników Olimpiad Specjalnych, ale również podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów w klubach jak i rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w województwie świętokrzyskim oraz integracja ze społeczeństwem lokalnym.

Oprócz aspektów sportowych przygotowaliśmy dla zawodników z innych Oddziałów kilka niespodzianek – powiedział Remigiusz Woźniak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Ze względu na odległość jaką mieli do pokonania, aby uczestniczyć w naszych zawodach, zaprosiliśmy te ekipy już dzień wcześniej. Mieli możliwość zapoznania się ze stokiem, ale i zapoznanie się z zimowymi atrakcjami w Bałtowie.

W Świętokrzyskim Makroregionalnym Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych mogli brać udział zawodnicy, którzy na co dzień trenują tę dyscyplinę w swoich klubach i w okresie zimowym odbyli minimum 10 godzin treningów. – powiedział Grzegorz Kurkowski, Dyrektor Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie – Niedopuszczalne jest, żeby na zawody przyjechali zawodnicy, bez wcześniejszego przygotowania. Trener zgłaszający zawodnika powinien mieć pewność, że nie naraża swojego podopiecznego na niepotrzebne ryzyko np. będzie to jego pierwszy kontakt z nartami w tym sezonie.

Oddział Regionalny Świętokrzyskie reprezentowali przedstawiciele z Klubów Olimpiad Specjalnych „MAAG” Kielce, „NIEPOKONANI” Sandomierz, „TORNADO” Skarżysko-Kamienna, „STRZAŁA” Jędrzejów, „SZANSA” Ostrowiec Świętokrzyski.

Podczas uroczystej ceremonii otwarcia nie zabrakło stałych elementów, czyli parady ekip, hymnu Olimpiad Specjalnych oraz wypowiedzenia formuły przysięgi olimpijskiej:

Pragnę zwyciężyć,

Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,

Niech będę dzielny w swym wysiłku.”

Po odbytych preeliminacjach, w których zawodnicy zaprezentowali maksimum swoich możliwości zostały utworzone grupy finałowe podczas, których zawodnicy walczyli o medale.

Cieszę się, że organizując takie zawody udało się namówić do współpracy Stację Narciarską „Szwajcaria Bałtowska” i cały Bałtowski Kompleks Turystyczny, bo bez ich dobrego serca nie udało by się zorganizować imprezy na takim poziomie. – powiedział Remigiusz Woźniak – Dziękuję Szkole Narciarskiej AMIGO-SKI, która rozstawiła profesjonalnie tyczki na trasie slalomu. Opiekę medyczną pełniła Grupa Ratownictwa PCK – Ostrowiec Świętokrzyski

Zawody ponadregionalne dla osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie został współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowa nr ZZB/0000545/BF/D

Bez wolontariuszy nie da się zorganizować takiej imprezy, jestem bardzo zadowolony, że podczas tych zawodów taką funkcję pełnili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” Ostrowiec Świętokrzyski i ich rodzice. – powiedział Robert Rogala, kierownik WTZ „SZANSA” – Jak widać pracownicy naszej placówki, którzy są członkami Klubu Olimpiad Specjalnych „SZANSA” nie siadają na laurach i organizują kolejne zawody o coraz większym zasięgu.

Oddział Regionalny Świętokrzyskie jest w trakcie kompletowania kadry na Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które już w marcu 2020 roku odbędą się w Zakopanem (narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i biegi na rakietach śnieżnych) i w Bydgoszczy (łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy, unihokej).

Polecamy również