MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – 11.02.2020r W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

d1 d2 d3Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W dniu 11 lutego 2020r z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 odbyły się spotkania i prelekcje z przedstawicielem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Panią asp. Mają Ćwik. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo w Sieci oraz zagrożenia jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Spotkania odbyły się w dwóch grupach wiekowych: klasy 0 – IV oraz klasy V – VIII.

Podczas prelekcji zwrócono uwagę, że Internet to nie tylko możliwość nauki
i zabawy, ale również zagrożenia. Przedstawiono najczęściej występujące niebezpieczeństwa
tj.: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu.

Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w Internecie. W trakcie spotkań uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi doświadczeniami, wyciągali wnioski
na temat bezpieczeństwa w Sieci.

W wyniku przeprowadzonych prelekcji wzbogaciliśmy świadomość uczniów,
iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem.

Polecamy również