Realizacja innowacji pedagogicznej ,,Programowanie i kodowanie przez zabawę’’ w PP 5

Dzieci w wieku przedszkolnym z natury są ciekawe świata. Chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 5 jest realizacja innowacji pedagogicznej pn ,,Programowanie i kodowanie przez zabawę’.p1 p2 p3 p5 p6 p7 p8 p9 p11 p10 p12 p13 p14 p15

Jej głównym celem jest rozwijanie uniwersalnych kompetencji takich jak logiczne myślenie, przewidywanie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej.

Dziecko w sposób najbardziej sobie przyjazny – poprzez zabawę, z biernego odbiorcy, staje się twórcą, konstruktorem najlepszych rozwiązań. Angażując w działaniu wszystkie zmysły, zdecydowanie lepiej zapamiętuje to, czego się uczy. Rozwija się jego kreatywność i pomysłowość.

Autorkami innowacji są panie Milena Makuch-Baran i Jolanta Walerowicz, które wzbogaciły realizację treści programowych w placówce o szereg działań w zakresie różnorodnych edukacji. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu pracują z wykorzystaniem robota Photon, Bee-Boot, Blue- Boot oraz ozobotów. Nauczycielki wykorzystują aplikacje Photon Coding, Photon Robot, Scratch jr, Puzzle AR, które zachęcają dzieci do podejmowania nowych wyzwań, wytrwałego dążenia do celu, kreatywnego i twórczego działania. Programując i kodując dzieci pracują z dzwonkami muzycznymi, matą Kolor Piano, kubeczkami i puzzlami do kodowania. Takie formy aktywności sprawiają im wiele radości i dają satysfakcję z osiągniętego celu.

,,Dopasowując odpowiednie metody do wieku, możliwości i zainteresowań naszych wychowanków, rozwijamy ich kompetencje cyfrowe i uczymy świadomego i twórczego korzystania z nowoczesnych technologii już od najmłodszych lat’’ mówi dyrektor przedszkola –Jolanta Jeruzal

Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Programowanie i kodowanie przez zabawę” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka a zdobyte podczas zajęć kompetencje, zostaną wykorzystane przez dziecko na dalszych etapach kształcenia.

.

Polecamy również