Komunikat o zmianie sposobu obsługi klientów w MWiK Sp. z o.o.

mwik

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że działając na podstawie zapisów § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), z dniem 16.03.2020 roku wprowadza się zmiany w sposobie obsługi klientów – nie będzie możliwości załatwienia spraw poprzez osobistą wizytę w siedzibie Spółki przy ul. Sienkiewicza 91 oraz we wszystkich wydziałach Spółki.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać: telefonicznie, korespondencyjnie, e-mailem lub za pośrednictwem aplikacji I-BOK. Ponadto z dniem 16.03.2020 roku wprowadza się następujące ograniczenia działalności Spółki:

  • wymiana wodomierzy prowadzona będzie jedynie w przypadkach awarii układu pomiarowego,

  • odczyty wodomierzy odbywać się będą w sposób zdalny, poprzez aplikację I-BOK lub podanie stanu wodomierza telefonicznie,

  • wstrzymane zostanie wykonywanie badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych,

  • odbiory przyłączy będą dokonywane na podstawie dokumentacji fotograficznej,

  • kasa agencji „Monetia” w siedzibie Spółki przy ul. Sienkiewicza 91 będzie nieczynna.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Powyższe ograniczenia oraz zakaz wstępu klientów do naszych obiektów obowiązywać będzie do odwołania. Prosimy o wyrozumiałość, gdyż nasze działania spowodowane są jedynie troską o zdrowie naszych klientów i pracowników.

Podajemy dane adresowe kontaktowe:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 91

tel. 41 266 12 00 do 03, e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl

www.wodociagi.ostrowiec.net.pl

Fot. MWiK Ostrowiec

Polecamy również