Ostrowiecka „Piątka” z Krajową Odznaką Jakości!

W ubiegłym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 realizowany był pierwszy projekt eTwinningowy pt. „Misja korespondencja, czyli nietuzinkowe ćwiczenia różnych form wypowiedzi pisemnej”. Rok wytężonej pracy zaowocował przyznaniem projektowi Krajowej Odznaki Jakości.

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom. Celem jej przyznawania jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Koordynatorem i pomysłodawcą ubiegłorocznego projektu była nauczycielka języka polskiego, pani Katarzyna Tomala.

W bieżącym roku szkolnym szkoła na Ogrodach już rozpoczęła pracę w ramach nowego projektu eTwinning.

Tekst i Foto PSP nr 5.

Polecamy również