Biała wstążka dla prezydenta

Prezydent Jarosław Górczyński został wyróżniony białą wstążką w ramach ogólnopolskiej kampanii.
Pomysł „Białej wstążki” zrodził się w Kanadzie w 1999 roku. Celem akcji jest walka z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie kroków na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikającej z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.
W naszym mieście organizatorami tegorocznej edycji, której hasło brzmi: „Kocham, lubię, szanuję, nie biję”, jest Zespół Interdyscyplinarny powołany przy Prezydencie Miasta. Samą zaś akcję wspiera bardzo wiele autorytetów z różnych dziedzin naszego życia.
W ramach popularyzacji tej szczytnej akcji organizatorzy zachęcali mężczyzn w naszym mieście do przyjęcia i noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Odwiedzili również Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-My, mężczyźni dostrzegamy ogromną rolę kobiet w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym  i aprobujemy ich działania równościowe. Chcemy budować wizerunek mężczyzny, który chroni i wspiera. Nie krzywdzi – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński przyjmując wstążkę.

Polecamy również